Overheid en politiek

waterstofsubsidie voor de maakindustrie: productielijnen en fabrieksomgevingen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat met GroenvermogenNL een tijdelijke subsidieregeling maken om de waterstofeconomie te versnellen. In een marktconsulatie wordt de maakindustrie gevraagd wat hun plannen zijn voor productielijnen en fabrieksomgevingen voor elektrolysers voor waterstof. Deze behoefte en wensen worden meegenomen bij de vormgeving van de regeling.

Sneller opschalen met elektrolysers voor waterstof
De consultatie is voor bedrijven die de komende jaren productielijnen en fabrieken willen bouwen op commerciële schaal. Het gaat in het bijzonder om elektrolyse-installaties (installaties voor het splitsen van water in zuurstof en waterstof met behulp van elektriciteit) en de belangrijkste onderdelen daarvoor. We hebben het dan bijvoorbeeld over waterbehandeling, vermogenselektronica of compressietechnologie.

De subsidie moet de overgang naar een klimaatneutrale economie met minder (fossiele) brandstoffen versnellen. Het programma GroenvermogenNL stelt hiervoor geld beschikbaar.

Volop kansen internationale waterstofeconomie
De Nederlandse overheid ziet kansen voor de maakindustrie in de internationale waterstofeconomie. Deze is wereldwijd nog volop in ontwikkeling. De Nederlandse maakindustrie kan een belangrijke rol gaan spelen bij de productie en toelevering van technologie. De Nederlandse overheid helpt daarbij met financiering van R&D, haalbaarheidsstudies, testinfrastructuur en pilot- en demonstratieprojecten. Dat wordt gedaan met het programma GroenvermogenNL.


Meer nieuws over Overheid en politiek