Beurzen, congressen, seminars, events

Wat is de impact van vermogenselektronica op statische elektriciteitsmeters?

Professor Gert Rietveld van VSL geeft dinsdag 8 juni om 16.00 uur een interactieve presentatie op het Power Electronics event. In zijn sessie gaat hij dieper in op de impact van vermogenselektronica op statistische elektriciteitsmeters. Ook deelt Rietveld de resultaten van een recent internationaal onderzoek over de vervuiling van elektriciteitsnetten door deze elektronica.

Vermogenselektronica past men steeds meer toe in huishoudelijke apparatuur en bij de aansluiting van zonnepanelen en laadpalen op het net. “De impact van vermogenselektronica is groot, omdat deze toepassing steeds vaker voorkomt. Dat betekent dat er meer kans op vervuiling ontstaat. Het is zaak om gebruik te maken van de juiste filters om deze vervuiling te voorkomen. In de presentatie ‘Impact van power electronics op statische elektriciteitsmeters’ gaan we dieper in op deze materie en de impact ervan op huishoudens”, stelt Rietveld.

Door te beknibbelen op filtercomponenten kunnen er storingen ontstaan, waardoor bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur niet goed meer werkt. “Deze storingen kunnen grote schadeposten veroorzaken die tot wel in de miljarden euro’s kunnen lopen”, zegt de professor. “Vervuiling van het elektriciteitsnet, slechte ‘power quality’, is de schaduwkant van de opmars van elektronisch vermogensbeheer.”

Vervolgonderzoek
Professor Frank Leferink van de Universiteit van Twente doet onderzoek naar de vervuiling die vermogenselektronica met zich meebrengt. Uit een van zijn studies bleek dat sommige slimme elektriciteitsmeters niet konden omgaan met deze vervuiling. Op basis van Leferink’s research werd VSL ingeschakeld om een vervolgonderzoek uit te voeren.

Het vervolgonderzoek duurde drie jaar en is op Europees niveau uitgevoerd. “In ons onderzoek bekeken we wat de invloed van vervuiling is op de nauwkeurigheid van slimme elektriciteitsmeters”, verduidelijkt Rietveld. “Vervuiling door vermogenselektronica kan een Europees probleem worden als er niet tijdig maatregelen worden genomen. Ook onderzochten we of er aanwijzingen waren wanneer er vervuiling optreedt. Normaliter hebben stromen in huishoudens een redelijk schone sinsuvorm, maar bij vervuiling waren extreme pieken te zien. Verder onderzochten we welke stroomvormen bij welke apparatuur en type elektriciteitsmeters voor problemen zorgden. Niet elk storingssignaal veroorzaakt namelijk afwijkingen en niet alle elektriciteitsmeters reageren er hetzelfde op.”

Nodige aandacht
In zijn presentatie gaat Rietveld dieper in op de onderzoeksresultaten. Het is een complex onderwerp dat de nodige aandacht verdient. “Op basis van de uitkomsten van ons onderzoek stellen we bijvoorbeeld voor om de Europese testnormen aan te passen. Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat slimme elektriciteitsmeters goed om kunnen gaan met storingen die door vervuiling van vermogenselektronica veroorzaakt wordt. We willen tijdig kunnen inspelen op deze vervuiling voordat het in een echt probleem verandert.”

Het Power Electronics event vindt van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 juni online plaats. De interactieve presentatie van Gert Rietveld en Helko van den Brom start dinsdag 8 juni om 16.00 uur.
https://fhi.nl/powerelectronicsevent/

U kunt zich via deze link  aanmelden voor dit webinar. Klik hier om een overzicht te zien van alle presentaties.

Meer nieuws van FHI, federatie van technologiebranches
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events