Bedrijven

Beurzen, congressen, seminars, events

Vlambogen: een onderbelicht risico

Rond het thema vlambogen organiseert HyTEPS een campagne, waarmee het bedrijf installatieverantwoordelijken wil ondersteunen. Hierbij wordt gekeken naar wetgeving, verantwoordelijkheden, oorzaken, risico’s en oplossingen. De risico’s en gevolgen van vlambogen behoren tot de grootste uitdagingen voor het veilig en operationeel houden van elektrische installaties.

Een vlamboog komt zelden voor, maar de gevolgen kunnen rampzalig zijn.

Een vlamboog ontstaat door het plotseling vrijkomen van energie, waarbij enorme hitte, licht, geluid, drukgolven en giftige stoffen worden geproduceerd. Deze vlamboog kan resulteren in (ernstig) persoonlijk letsel, maar ook in forse schade aan de installatie en productiestilstand. Volgens NEN 3140, de belangrijkste Nederlandse norm op het gebied van elektrische veiligheid, moet ‘Elke elektrische installatie en elk elektrisch arbeidsmiddel (…) onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke worden geplaatst. Zo’n installatieverantwoordelijke wordt door de algemeen directeur of bedrijfsleider van een onderneming of instelling aangesteld. Die persoon is volgens de norm direct verantwoordelijk voor de ‘veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en/of elektrische arbeidsmiddelen’. Schade kan in principe op de installatieverantwoordelijke verhaald worden. Bij letselschade of overlijden kan deze persoon zelfs via zowel het strafrecht als het civiel recht worden vervolgd. Bij alle werkzaamheden aan een elektrische installatie bestaat er kans op kortsluitingen en dus ook op vlambogen. Het beheer van de installatie vereist meer en meer specialistische kennis. Het Competence Centre van HyTEPS heeft decennia aan ervaring opgebouwd over dit onderwerp en wil die graag delen. Op deze manier kan er samen met de installatieverantwoordelijken voor worden gezorgd dat er helemaal geen ongelukken meer gebeuren.

Online seminar: “De elektrische installatie: meten en beheersen”
HyTEPS belicht dit onderwerp via artikelen in de vakpers, blogs, video’s, leaflets en het seminar “De elektrische installatie: meten en beheersen.” Dit online seminar staat gepland voor 20 mei 2021 (09.30 uur) en 11 juni 2021 (09.30 uur).

Meer nieuws van HyTEPS
Meer nieuws over Bedrijven
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events