Vitens standaardiseert procesautomatisering

Vitens is het jongste en grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Het bedrijf levert drinkwater aan 5,4 miljoen klanten in de provincies Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Flevoland. Omgerekend naar het aantal aansluitingen neemt Vitens ongeveer één derde van de Nederlandse drinkwatermarkt in.

In tegenstelling tot de energiesector is de watermarkt niet vrij; de klant kan niet kiezen en dat geeft Vitens een extra verantwoordelijkheid om te zorgen voor betrouwbaar water tegen een redelijke prijs. Om aan die verantwoordelijkheid te kunnen voldoen, zal het bedrijf in de komende jaren zoveel mogelijk bedrijfsprocessen die nu nog per regio zijn bepaald, centraliseren en uniformeren.
Hiervoor is een standaard ontwikkeld met de aanduiding ViPAS waarvan PLC’s en SCADA de technische onderdelen zijn. De opdracht voor de technische uitvoering is gegund aan Schneider Electric. Zo zullen de Modicon PLC’s, Quantum en M340 worden toegepast. Voor SCADA zal Vijeo Citect de supervisie voor zijn rekening nemen. Uniek aan deze samenwerking is dat er niet vanuit technische mogelijkheden en beperkingen is geredeneerd. Vitens heeft zelf het functioneel ontwerp gemaakt en vervolgens is gezocht naar een partij die hier technisch invulling aan kan geven. Dit leidt de komende jaren tot efficiency- en kwaliteitsverhoging tussen nieuwbouw, beheer en onderhoud. Ook zullen de kosten in de levenscyclus van procesautomatiseringssystemen hiermee lager uitvallen. Bijkomend voordeel is dat Schneider Electric op dit moment een groot deel van de geïnstalleerde procesautomatiseringssystemen binnen Vitens vertegenwoordigt. De interne productkennis kan dus blijven worden ingezet.

Op donderdag 27 augustus j.l. hebben de bestuursvoorzitters van Vitens dhr. W. Odding en dhr. Ir. R.M. van Terwisga en Senior Vice-President Business Development Europe Operating Division van Schneider Electric dhr. E. Lagarrigue hun handtekening onder een driejarig contract gezet.