Verhoging Vlaamse innovatiebudgetten

De Vlaamse Regering kondigde gisteren aan dat het de budgetten voor innovatie verhoogt voor de financiering van onderzoek dat inspeelt op de grote maatschappelijke uitdagingen.

Agoria, de federatie van de technologische industrie, reageert tevreden op de aangekondigde verhoging van het innovatiebudget van de Vlaamse regering. “Dit is een belangrijk signaal. Deze maatregel draait een aantal crisisingrepen terug. Nu moeten de nieuwe middelen worden ingezet op economische groei,” zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. Maar de technologiefederatie vraagt een duidelijke keuze voor industrieel gericht onderzoek. “Slechts 20% van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebudget gaat momenteel naar vraaggedreven industrieel onderzoek. Dat moet in deze legislatuur omhoog naar minstens 30%, zoals in andere succesvolle Europese regio’s. Enkel zo kunnen we bestaande productie- en R&D-activiteiten hier houden en nieuwe investeerders aantrekken wat de beste waarborg is voor groei en welvaart.”

Agoria is verheugd dat de Vlaamse overheid globaal meer gaat investeren in innovatie, zoals dit vóór de crisis het geval was. Dit is broodnodig om de transformatie van de industrie te ondersteunen. “In Vlaanderen krijgt vooral de industrie te maken met bikkelharde internationale concurrentie. Daarom moet het beleid resoluut kiezen voor een innoverende industrie met internationale ambitie.” Agoria verwelkomt de boodschap van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten en de Vlaamse regering om zich te engageren om de middelen voor innovatie systematisch op te trekken. “Met een verhoging van de O&O-budgetten met minstens 200 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur, bewijzen de minister en de Vlaamse regering te willen blijven gaan voor de Europese 1%-norm. Het bereiken van deze doelstelling zal echter nog meer inspanningen vergen: het groeipad dat nu wordt vooropgesteld, zal niet volstaan volgens de scenario’s van de VRWI (advies 153 van 15 februari 2011).”

Noden van bedrijven
Agoria wijst op het belang van duidelijke beleidsopties rond industrieel relevante thema’s bij de verdeling van de bijkomende middelen voorzien in het groeipad voor deze legislatuur.
De Vlaamse regering moet durven investeren in speerpunten die aansluiten op industriële sterktes of gericht zijn op domeinen waar industriële transformaties realistisch zijn. “Investeringen in kennis en innovatie moeten immers kunnen worden omgezet in economische groei en jobcreatie,” zegt De Pril.
De technologiefederatie rekent er dan ook op dat de door minister Lieten aangekondigde nota ‘Innovatiecentrum Vlaanderen’ en het geplande witboek ‘nieuw industrieel beleid’ inspelen op de vier concrete businessvoorstellen die door Agoria werden gedaan in het kader van de Staten-Generaal voor de Industrie. “Het is cruciaal dat deze grote transformatieprojecten snel operationeel kunnen worden gemaakt. Onder andere mee op basis van voldoende innovatiebudgetten. De internationale concurrentie wacht immers niet op ons,” besluit De Pril.

Extra onderzoeksbudget voor Imec
Imec, als één van de Vlaamse Strategische Onderzoekscentra, zal een extra onderzoeksbudget ontvangen voor onderzoek naar duurzame energie en nieuwe biomedische technologieën op basis van silicium nanotechnologie.

Imec is verheugd met deze bijkomende investering, omdat het een positief signaal vanuit de Vlaamse Regering naar Europa is dat innovatie in Vlaanderen centraal staat. De bijkomende financiering zal gaan naar onderzoek dat voortbouwt op de cruciale onderbouw van expertises en onderzoeksplatformen die aanwezig zijn op imec. Voor Vlaanderen biedt dit onderzoek potentieel voor een Vlaams transitiebeleid (NIB) en verstevigt het de positie van Vlaanderen als innovatieve regio. Die innovatie is essentieel om de Vlaamse economie te stimuleren en duurzame jobs in de regio te verzekeren.

“De blijvende groei van imec tot een hightech kennispool is enkel mogelijk dankzij de continue steun van de Vlaamse Regering. Ik wil de Vlaamse Regering dan ook danken voor de blijvende steun. Het bijkomende onderzoeksbudget biedt ruimte om een inhaalbeweging te maken en sneller resultaten te boeken in onderzoeksdomeinen die voor Vlaanderen belangrijk zijn;” zegt Luc Van den hove, Algemeen directeur en CEO van imec.