Verdere afname voorraden industrie

De ondernemers in de industrie hielden in oktober 2009 bijna 12 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. Vanaf maart 2009 zijn de voorraden onafgebroken lager dan een jaar eerder. De index (basisjaar 2005=100) kwam in oktober 2009 uit op 99,2. Dat is de laagste stand na november 2005.

– afbeelding: Voorraad gereed product industrie (volume) –

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product, kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Oordeel over voorraden iets verslechterd
In december is het oordeel over de voorraden iets verslechterd. In november was het aantal ondernemers dat hun voorraden te groot of te klein vond met elkaar in evenwicht. De ondernemers zijn in de tweede helft van 2009 duidelijk positiever over hun voorraadniveau dan begin dit jaar, er zijn immers minder ondernemers die hun voorraden als (te) groot beoordelen. Dit verbeterde oordeel valt samen met de gerealiseerde krimp in de voorraden.

www.cbs.nl