Bedrijven

Beurzen, congressen, seminars, events

Wet- en regelgeving

-Advertorial-

Van regelgeving naar praktijk; toekomstbestendige machine safety

Onlangs heeft het Europees Parlement een update aangekondigd over de EU-machineverordening, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan veiligheid bij mobiele machines. Wat moet je als machinebouwer weten over de veranderende regelgeving voor machines en wat is de relatie tussen Industrie 4.0 en de veranderingen in de EU-veiligheidsregelgeving? Tijdens het Machinebouw event gaan Sep Schraven en Yuan Lee van HMS Networks dieper in op dit onderwerp. Nu alvast een inzage in wat ze u gaan vertellen.

Sinds 2006 is de wereld van de machinebouwer drastisch veranderd. Allerlei nieuwe ontwikkelingen zoals draadloze communicatie, cobots en niet te vergeten mobiele machines vragen om een herziening van de richtlijnen. Er is dit jaar dan ook een nieuwe EU-veiligheidsregelgeving gekomen die ingaat op 1 januari 2027.

Veiligheidsfuncties ontwikkelen
Veiligheid was iets dat voorheen geheel los stond van de besturing van machines. Een compleet apart circuit werd gebruikt voor alle veiligheidsfuncties. Ondertussen kwam er de veldbus en de veiligheidcircuits konden hierop niet achterblijven. Er ontstonden aparte bussen voor dit doel. De ontwikkelingen gingen echter verder en zien we dat er meer en meer geïntegreerd wordt en er nog maar één controller en één communicatiebus gebruikt wordt voor zowel de besturing van de machine als voor de veiligheidsfuncties.
Ook draad wordt vervangen door draadloos. Dit biedt immer veel meer flexibiliteit. Een productielijn kan daardoor veel gemakkelijker omgebouwd worden voor het maken van een ander product. Machines anders opstellen, vraagt dan niet ook het compleet anders opbouwen van de besturing. Alleen de software moet aangepast worden.
Al die draadloze communicatie, en zeker als ook de veiligheidsfuncties hier via verlopen, vragen aanpassingen aan de richtlijnen. In de nieuwe EU-veiligheidsregelgeving zijn dan ook hier normen voor opgesteld.

Mobiele machines
Sinds 2006 zien we ook dat er meer en meer mobiele machines bij zijn gekomen. Waren dat voorheen simpele zelfrijdende voertuigen die langs vaste paden konden rijden, nu zijn dat bijna geheel zelfstandig rijdende apparaten die met behulp van vele sensoren en Machine learning plus Artificial Intelligence hun weg zoeken.
Deze hoogwaardige AGV’s kunnen niet functioneren zonder draadloze communicatie. Maar hoe zit het met de veiligheid. Een simpele nooduitdrukker op de AGV is niet voldoende. Het signaal dat de AGV moet stoppen, moet ook verder consequenties hebben. De machine die bijvoorbeeld de producten maakt die de AGV moet afvoeren, moet ook stoppen. En omgekeerd – als de productiemachine stopt, moet de AGV ook gecontroleerd stoppen op een plek die veilig is voor mens en machine.
In de richtlijn van 2006 stond niets over AGV’s. Voor de wet was een dergelijke machine een voertuig en golden de regels voor zelfrijdende voertuigen. In de nieuwe richtlijn is dit nu aangepast en is de AGV ook onderdeel van de machinerichtlijn.
Ook in de nieuwe richtlijn zijn mobiele robots terug te vinden. Ook dit waren voorheen ‘voertuigen’, maar worden nu ook als machine binnen de EU-regelgeving gezien.

Veiligheidsnormen voor fabrikanten van mobiele robots in Europa.

Industrie 5.0
Het tijdperk van mobiele robots in de fabrieksautomatisering heeft nieuwe eisen gesteld aan veilige datacommunicatie. Er moesten nieuwe methoden worden gevonden om de veiligheidsfuncties van de bekabelde netwerken te ontwarren, waardoor communicatie in een voortdurend bewegende omgeving mogelijk werd. Veiligheid over draadloze technologieën is daarom de sleutel voor de nieuwe vrijheid van mobiele machines.
Industrie 5.0 verwijst naar robots en slimme machines die samenwerken met mensen, inclusief extra veerkracht en duurzaamheidsdoelstellingen. Industrie 4.0 concentreerde zich op technologieën als het Internet of Things en big data. Bij Industrie 5.0 worden de menselijke, ecologische en sociale aspecten aan de het geheel toegevoegd en dit in relatie met de veiligheidsintegratie die belangrijk is.
De meest gebruikte en bekende draadloze communicatietechnologie is het draadloze LAN zoals beschreven in de IEEE802.11. Regelmatige updates van deze standaard houden rekening met het toenemende aantal netwerkapparaten, de datalatentie, roamingvertragingen of de datadoorvoer in deze netwerken. Nieuw is de opkomst van 5G als nieuwe technologie voor industriële netwerken, naast de IEEE802.11. Het is een trend die laat zien hoe de aanvankelijk veel langzamere draadloze technologieën een inhaalbeweging proberen te maken met de beproefde, bekabelde netwerktechnologieën met hoge bandbreedte.

De lezing
Zoals gezegd zullen Sep Schraven en Yuan Lee tijdens het Machinebouw Event u meenemen in de nieuwe problematiek. Het beloofd een lezing te worden die u niet mag missen. Zet daarom 12 december in uw agenda en kom naar 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. De lezing waar we het hier over hebben, wordt gehouden om 12.30 uur.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van HMS Networks Benelux