Universiteit Twente neemt initiatief bij regulering van nanotechnologie

Het IGS en het MESA+ , instituten van de UT, organiseren op 9 en 10 september 2010 een symposium over de mogelijkheden en beperkingen van de regels en wetten van nanotechnologie. De UT verricht veelzijdig onderzoek op het gebied van nanotechnologie en is toonaangevend in nano-wetenschap, risicoanalyse en reguleringsonderzoek.

Het symposium gaat over nanomedische toepassingen. Internationaal erkende experts bespreken de nieuwste stand van het risico-onderzoek, de arbeidsveiligheid en de wet- en regelgeving. Het debat met vertegenwoordigers van bedrijven, geneesmiddelenautoriteiten en patiëntenorganisaties moet valkuilen in de praktijk voorkomen.

Wereldwijd zijn er meer dan 1000 nanoproducten op de markt. In de medische sector ontwikkelen de toepassingen in een snel tempo. Van nanomedische toepassingen worden ingrijpende verbeteringen van de levenskwaliteit verwacht, onder andere bij chemotherapie en de bestrijding van Parkinson en Alzheimer. De gevolgen van de nanotechnologische ontwikkeling voor de gezondheid, het milieu en ons mensbeeld zijn echter nog zeer onzeker. Vaak wordt naar asbest verwezen dat heel voordelig leek te zijn, maar uiteindelijk grote gezondheidsschade teweeg bracht.

Wereldwijd proberen instanties een weg te vinden om nanotechnologische ontwikkeling te stimuleren en nadelige gevolgen te voorkomen of te beperken. Op het gebied van de nanomedische toepassingen bestaan er nog geen specifieke wetten en regels. Bij de toelating van nanomedische producten wordt de bestaande Europese, Amerikaanse en nationale regelgeving toegepast. Het is volstrekt onduidelijk of deze regelgeving afdoende is. De organisatoren van het symposium, Dr. Bärbel Dorbeck-Jung en promovenda Nupur Chowdhury van de vakgroep LEGS, willen met het symposium een belangrijke stap zetten om de problemen rondom regulering in beeld te krijgen en oplossingen te verkennen. Bij de discussies tussen wetenschappers en praktijkmensen worden Amerikaanse ervaringen betrokken. Dit symposium is bedoeld voor het bedrijfsleven, wetenschappers, de overheid en non-profit organisaties.

Het symposium start op donderdag 9 september om 9.30 uur in Hotel Drienerburght op de Campus van de UT. De Rector Magnificus van de UT, Ed Brinksma opent het symposium. Daarna biedt het programma een breed palet aan nationale en internationale sprekers, die nanomedische toepassingen, de risico’s hiervan en de mogelijkheden van verantwoorde technologische ontwikkeling bespreken. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, René von Schomberg zal nader ingaan op een gedragscode voor nanowetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.