Handel en samenwerking

Onderwijs

Meer samenwerking TNO en Universiteit Twente op robotica, cybersecurity en diagnostiek

De Universiteit Twente (UT) en onderzoeksorganisatie TNO verstevigen hun samenwerking. Vandaag zijn de handtekeningen gezet onder een Memorandum of Understanding. Er worden gezamenlijke programma’s ontwikkeld op drie thema’s: robotica, cybersecurity en intelligent diagnostics. Een belangrijke stap voor de UT en de regio Twente, mede omdat TNO de intentie uitspreekt de banden met de regio verder te versterken.

De Universiteit Twente timmert op dit moment flink aan de weg rondom robotica. Er is een nieuw Robotics Centre geopend op de campus en de UT is voornemens om in september 2022 een nieuwe masteropleiding robotica te starten. De UT en TNO gaan hun samenwerking op dit vlak uitbouwen, bijvoorbeeld rondom exoskeletten en telerobotica (op afstand bestuurbare robots). TNO en de UT richtten eerder al samen het open innovatiecentrum I-Botics op, waarvan UT-onderzoeker Douwe Dresscher in de lead is. Binnen I-Botics wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met bedrijven en overheden.

Ook rondom cybersecurity gebeurt veel in Twente en daar is TNO onderdeel van. De UT richtte recent het Twente University Centre for Cybersecurity Research (TUCCR) op. In dit publiek-private centrum slaan professionals, ondernemers, onderzoekers en studenten de handen ineen voor cybersecurity-onderzoek. Aangezien TNO graag mee wil sturen op het inhoudelijke programma en het ecosysteeemheeft zij zich bij TUCCR aangesloten als zogenaamde ‘Gold member’, net als Thales, Cisco, SIDN en het Nationaal Cyber Security Centrum.

De derde belangrijke pijler is ‘intelligent diagnostics’ voor de HighTech industrie. Rondom dit thema willen beide partijen een gezamenlijk innovatielab oprichten. Dit initiatief sluit aan bij de strategische programmering van smart industry aan de UT en in het bijzonder het vakgebied asset management. Het lab wordt opgezet om wetenschappelijk onderzoek te verrichten dat gevoed en gefinancierd wordt door relevante vragen vanuit industriële partners. Daarbij gaat het vooral over partners die momenteel ook al samenwerken met TNO-ESI.

Mijlpaal
Prof. Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur van het Digital Society Institute (DSI) van de UT, is de inhoudelijke coördinator van de samenwerking. Hij is blij met deze langdurige en strategische insteek. “We werken al vele jaren samen met TNO, maar dat gebeurde vooral op het niveau van een vakgroep of een individueel project. Dat we nu aan de hand van deze drie onderzoekslijnen meerjarige programma’s gaan ontwikkelen, is een grote mijlpaal. Dit is bovendien een erkenning van TNO op de drie inhoudelijke thema’s, ze geven hiermee aan dat wij daarin vooroplopen. TNO heeft dit soort strategische samenwerking al met andere instellingen in Nederland en de UT behoort nu ook tot dat rijtje. We kunnen elkaar veel bieden. TNO wil in de toekomst nadrukkelijk aanwezig zijn binnen het Twentse ecosysteem om zo meer samenwerking met bedrijven in de regio te realiseren.”

Geen papier, maar product
Van Steen denkt dat de UT door deze samenwerking nog beter in staat is om samen met de industrie en overheid onderzoeksprogramma’s op te zetten. “TNO opereert op het snijvlak van industrie, overheid en wetenschap. Bij hen staat systeemdenken centraal, het integreren van technologieën en daar een mate van standaardisatie in aanbrengen. Waar ik op hoop? Er moeten niet alleen wetenschappelijke papers uit onze koker rollen, maar ook producten. Iets waar de samenleving en industrie baat bij hebben. TNO speelt hiervoor een cruciale rol. We vullen elkaar prachtig aan.”

Namens de Universiteit Twente tekent Chief Development Officer prof. Geert Dewulf de overeenkomst. Dewulf legt uit waarom deze stap belangrijk is. “We hebben in Twente nog geen zogenaamd TO2-instituut, zoals NLR, Marin, Deltares en ook TNO. De aanwezigheid van TNO is belangrijk voor het ecosysteem. We bouwen aan gezamenlijke R&D roadmaps en onderzoeksvoorstellen. Dit biedt grote kansen voor onze academici. De samenwerking biedt ook kansen voor het regionale bedrijfsleven. Bedrijven als Demcon en Thales doen al veel zaken met TNO en ook voor hen is deze verankering een prachtige stap.”

Namens TNO ondertekent Chief Scientific Officer Peter Werkhoven de samenwerking. Werkhoven: “TNO realiseert haar doel ‘Innovation for life’ met multidisciplinair toegepast publiek-privaat onderzoek. Daarbij zoeken we nadrukkelijk strategische partnerships met universiteiten in regionale ecosystemen. Ik ben geweldig blij met dit partnership met de UT, een van de meest ondernemende universiteiten van Nederland, vanuit een gedeelde ambitie om met ‘embedded AI’ industrie en maatschappij te innoveren. Ik verwacht in dit partnership ook een intensivering van personele unies en talentuitwisseling.”


Meer nieuws over Handel en samenwerking
Meer nieuws over Onderwijs