TNO en FEDA tekenen intentieverklaring tot samenwerking

Tijdens De Industriële Week, die van 5-8 oktober 2010 wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht zullen tijdens de traditionele "meet en greet" op donderdag 7 oktober 2010 (om 16.00 uur) op het FEDA collectief, TNO en FEDA een intentieverklaring tot samenwerking tekenen. Doel van deze overeenkomst is om de leden van de FEDA uit het MKB segment beter toegang te geven tot de innovatiekracht van TNO. De gezamenlijke wens van TNO en FEDA is om uiteindelijk te komen tot een Branche Innovatie Contract.
Eerder op deze dag is ook de lunchsessie waar specialisten van TNO in gesprek gaan met ondernemers uit de industriële automatisering en aandrijftechniek.

Kennisinstituut TNO heeft als missie om innovatie in Nederland te stimuleren. Het MKB is een belangrijke drijfveer voor de Nederlandse economie. Daarom heeft TNO een apart programma om het MKB te helpen. De unieke en multidisciplinaire kennis van TNO maakt het, gestimuleerd door het Ministerie van Economische Zaken, mogelijk voor het MKB om innovaties te realiseren die zij met eigen middelen niet van de grond krijgen.

Branchevereniging FEDA (Federatie Aandrijven en Automatiseren) heeft onder andere als missie om haar lidbedrijven op niet concurrerende technologieën meer met elkaar te laten samenwerken, waardoor de Nederlandse industrie versterkt. Door middel van kennisoverdracht, promotie en netwerken beoogt zij dit doel te bereiken en zodoende de positie van haar leden in de (innovatie)keten te versterken. De FEDA wil door middel van het stroomlijnen van de vraag naar assistentie bij innovaties haar (MKB) leden helpen om laagdrempelig met kennisinstituten samen te werken. Het secretariaat van de FEDA wordt gevoerd door de FME/CWM.