Themadag: RFID: meer dan een hype?

RFID technologie wordt door meerdere instanties nog steeds genoemd als een van de tien dominante technologieën met impact op alledaags gebruik in de vorm van nieuwe producten en diensten. Toch heeft de grote doorbraak nog niet plaatsgevonden en is het onduidelijk of RFID uit de Valley of Death kan klimmen.

Dit komt mede door de technische onvolkomenheden van de als eerste beschikbaar gekomen componenten, hoge kosten van de technologie in het begin, onduidelijkheid over de technische beperkingen van RFID, privacy issues, ontbreken van investerings- en opbrengstmodellen per applicatie. Deze themadag geeft een up to date overzicht van beschikbare en aankomende RFID-technologie en componenten en zal de ins en outs van gebruik van RFID-technologie toelichten. Daarnaast laten we bedrijven ontdekken welke nieuwe product- en dienstmogelijkheden ontstaan door integratie of toepassing van RFID-technologie, hier moet met name gedacht worden aan toepassingen in healthcare en zorg, veiligheid, logistiek en productie, informatievoorziening en retail. Verder geeft de themadag inzicht in de relatie tussen investeringen en mogelijk opbrengsten en economische voordelen van RFID-systemen. Dit wordt geïllustreerd met pakkende lezingen en vernieuwende demo´s van RFID-systemen.

Deze dag is bedoeld voor:
• innovatieve en startende ondernemers
• innovatiemanagers en business developers van (MKB) bedrijven die RFID technologie overwegen te gaan toepassen
• productiemanagers
• logistieke managers
• IT-managers

Datum: 18 februari 2010
Locatie: Mikrocentrum, Eindhoven van 9.00 – 17.00 uur.

Voor meer informatie:
www.mikrocentrum.nl/Pagina.asp?ID=8699