Testing for Sustainability

Testen om uiteindelijk tot producten te komen die onder praktijkomstandigheden net zo functioneren als verwacht wordt door de consument. Daar draait het om in het vakgebied omgevingstechnologie. Op 23 november 2010 vindt in het Officierscasino te Soesterberg de PLOT Conferentie plaats. Het thema ‘Testing for Sustainability' stelt het vakgebied omgevingstechnologie in de context van duurzaamheid. Zowel de eisen van de wetgeving op het gebied van duurzaamheid als de introductie van nieuwe duurzame producten vraagt om goede testen. De conferentie is gratis voor leden van PLOT en voor niet-leden is het tarief € 100,-.

Een consument wil dat een producent bezig is met het milieu. De consument wil graag een bijdrage leveren aan het milieu bijvoorbeeld door milieuvriendelijke producten aan te schaffen. Maar wanneer een product niet aan de verwachting voldoet, wordt dit direct gedeeld met andere potentiële kopers. Naast de wil van de consument stelt de regering door middel van nieuwe wetgeving steeds strengere eisen aan producten. Grondstoffen als lood, cadmium et cetera mogen, op een aantal uitzonderingen na, niet meer gebruikt worden.

Het zijn goede redenen voor producenten om te kijken naar hun product, om het milieuvriendelijker te maken. Maar zodra de prestaties van het product minder worden zal dit direct bij iedereen bekend zijn. Om zeker te weten dat de prestaties van een aangepast product beter zijn, is testen onvermijdelijk. Tijdens deze conferentie krijgt de bezoeker een update over omgevingstesten voor sustainability. Zowel door wetgeving genoodzaakt als door de klant gedreven testen op ‘sustainable products’.

Officierscasino te Soesterberg
Voor het vakgebied Omgevingstechnologie is vanzelfsprekend de omgeving van belang. Dankzij een lidbedrijf van het Platform Omgevingstechnologie (PLOT) wordt de Conferentie in 2010 gehouden in het Officierscasino te Soesterberg. De gelegenheid voor u, om de interesse voor het vakgebied en testen op duurzame producten te combineren met een bezoek aan deze unieke omgeving. Technologie en defensie gaan regelmatig samen op en dat komt ook tot uiting in de presentatie van de eerste plenaire spreker Peter van Harmelen.

Om het comité 4 en 5 mei Soest & Soesterberg aan te halen: ‘Het huidige officierscasino aan de Kampweg vindt zijn oorsprong in de eerste maanden na de Duitse inval van mei 1940. De Soesterbergse vliegheide werd na de capitulatie van het Nederlandse leger in snel tempo getransformeerd tot een Duitse bommenwerperbasis. Al in het eerste bezettingsjaar vertrokken vliegtuigen van de Luftwaffe van Fliegerhorst Soesterberg om doelen in Groot-Brittannië te bombarderen’.

De PLOT Conferentie vervolgt een traditie, zoals ook op deze site te lezen is: ‘De grote theaterzaal is na de oorlog voor een scala van activiteiten gebruikt. Zij deed onder meer jarenlang dienst als zogenaamde garnizoensontspanningszaal waar voor de militairen uit de omgeving artiesten optraden en speelfilms werden vertoond. Tevens werd de zaal onder meer benut voor beëdigingen, (internationale) militaire conferenties, concerten, galabals, diners, tentoonstellingen en zelfs locale fancy fairs en tombola’s’. U wordt van harte uitgenodigd voor het bezoek aan deze locatie.

Registreer u voor een bezoek op www.fhi.nl/plot2010