TECHTOP 2009: Expertmeeting, Congres en Manifestatie

Onder auspiciën van de Taskforce Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA Limburg) wordt op 1 en 2 juli 2009 het tweedaagse Euregionale evenement ‘TECHTOP 2009′ gehouden. Tijdens deze groots opgezette Top rond het centrale thema ‘Techniek’, komen vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap uit Nederland, België en Duitsland bijeen om de allernieuwste visies op het…

Onder auspiciën van de Taskforce Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA Limburg) wordt op 1 en 2 juli 2009 het tweedaagse Euregionale evenement ‘TECHTOP 2009′ gehouden. Tijdens deze groots opgezette Top rond het centrale thema ‘Techniek’, komen vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap uit Nederland, België en Duitsland bijeen om de allernieuwste visies op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie met elkaar te delen.

Nooit eerder vond binnen de Euregio zo’n importante bundeling van krachten plaats rond alle facetten van techniek. Met de TechTop 2009 laat Limburg de wereld zien dat het voorop loopt op het gebied van Techniek.

Gedurende het tweedaagse evenement wordt tijdens een Expertmeeting op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en een grote manifestatie inclusief de TechTop conferentie in het MECC in Maastricht letterlijk en figuurlijk op een grensoverschrijdende wijze gekeken naar alle aspecten op het gebied van techniek. Daarmee geldt TechTop 2009 als een inspirerende ontmoetingsplaats voor ondernemers en captains of industry, landelijke en regionale overheden, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, wetenschappers en kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook starters in de techniek, studenten en scholieren en werkzoekenden.

De Expertmeeting op woensdag 1 juli 2009 Chemelot Campus
Op woensdag 1 juli 2009 wordt op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen een Expertmeeting gehouden. Deze meeting is vooral bedoeld voor een ‘meeting of the minds’ voor wetenschappers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, het innovatieve bedrijfsleven en bij innovatie en arbeidsmarkt betrokken politici van regionale en landelijke overheden. Tijdens een aantal presentaties en demonstraties wordt nadrukkelijk ingegaan op onderwerpen, zoals: Nanotechnologie, Life Sciences, ICT, Milieutechniek en Sociale Innovatie. Daarnaast wordt er veel ruimte geboden voor het uitwisselen van kennis, ontwikkelingen en standpunten. Aansluitend op de Expertmeeting vindt een DSM TechTop ambassadeursdiner plaats, waar gelegenheid wordt geboden voor bilaterale gedachtewisselingen.

Het Congres op donderdag 2 juli MECC Maastricht
De conclusies die zijn getrokken tijdens de Expertmeeting worden op donderdag 2 juli tijdens een congres in het MECC in Maastricht gepresenteerd. Tijdens het congres vinden drie plenaire sessies en een zestigtal parallelsessies plaats over de ontwikkelingen op het snijvlak van techniek, onderwijs en arbeidsmarkt. Gedurende het congres zijn hospitality suites voor partners en een persruimte ingericht.

TechTop4U Experience & Attractiepark 1 en 2 juli MECC Maastricht
Op woensdag 1 en donderdag 2 juli kunnen scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs een TechTop4U Experience & Attractiepark bezoeken in de Zuidhal van het MECC in Maastricht. De TechTop4U Experience is en kijk- en doe-manifestatie voor scholieren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar die nog moeten kiezen welke studierichting zij willen gaan volgen. Daarnaast is er een attractiepark met een aantal grote en vooral spectaculaire attracties rond het thema Techniek. Ook oudere jeugd en volwassenen zijn in dit attractiepark welkom.

TechTop Beursplein 1 en 2 juli MECC Maastricht
Het TechTop Beursplein is een beurs waar bedrijven, organisaties, scholen in het voortgezet en hoger onderwijs en de universiteiten zich op een vijftal pleinen in stands presenteren aan het publiek. Het gaat daarbij om een Onderwijsplein, een Bedrijvenplein, een Innovatieplein, een Overheidsplein en een Banenmarkt. Op deze Banenmarkt is het mogelijk voor werkzoekenden om direct te solliciteren op voor hen interessante vacatures.

Belangstellenden die zich willen aanmelden voor de TechTop 2009 kunnen dit doen via de website www.techtop.nl of via het e-mailadres van het secretariaat van TechTop 2009, secretariaat@techtop2009.nl