Technologie basis voor groei en oplossing maatschappelijke vraagstukken

De nieuwe voorzitter van FHI, federatie van technologiebranches, Eric van Schagen, ziet groeikansen voor Nederland. Technologiegebaseerde ontwikkelingen kunnen die groei teweegbrengen en tegelijk een aantal actuele maatschappelijke problemen oplossen. Duurzame productietechnologie en internationaal opererende in Nederland gevestigde laboratoria noemt de brancheorganisatie als voorbeelden van dergelijke kansen.

In zijn maidenspeech als federatievoorzitter vroeg Van Schagen aandacht voor de te beperkte beschikbaarheid van adequaat opgeleide technologen als belangrijke bottleneck bij de benutting van de potentie van Nederland als kenniseconomie.
“Nu steeds duidelijker wordt welke toegevoegde waarde technologiebedrijven kunnen bieden bij het oplossen van maatschappelijke problemen, ontstaan er nieuwe kansen om jonge mensen te interesseren voor een opleiding en carrière in de technologie. Door de overheid moet daar wel nauwkeurig en doelgericht op worden gereageerd. Heldere positionering van gespecialiseerde bèta-opleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau is nodig.” FHI-voorman Van Schagen wees overigens ook op de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. “De overheid moet daar wel een veel flexibelere, dynamischere en kleinschaligere onderwijsinfrastructuur voor aanbieden”, voegde de directeur van de federatie van technologiebranches, Kees Groeneveld, daar aan toe. Dat hoeft volgens FHI niet meer geld te kosten dan nu wordt besteed aan onderwijs.
Binnen het kader van het innovatiebeleid van de overheid vroeg Van Schagen meer aandacht voor middelgrote en kleine bedrijven die zelf met eigen producten op de internationale markt opereren. “Nog te veel zijn innovatiesubsidies gefocussed op grote bedrijven en hun directe toeleveranciers.” Die benadering zal niet leiden tot nieuwe ASML’s en TomTom’s, meent FHI.
Eric van Schagen, CEO van Simac Techniek, nam op 1 januari 2010 het voorzitterschap van FHI over van Marcel van den Broek, lid van de groepsraad van zorgconcern Mediq.