“Te weinig economie in programma’s voor Europese verkiezingen”

Volgens FME-voorzitter Jan Kamminga is er veel te weinig aandacht voor economie in de partijprogramma’s voor de Europese verkiezingen. FME wil actie op zes terreinen: verbetering van de exportmogelijkheden, betere en minder knellende regelgeving, gericht Europees innovatiebeleid, initiatieven voor meer en beter geschoold technisch personeel, eerlijke concurrentie binnen de EU en een pakket aan kredietfaciliteiten…

Volgens FME-voorzitter Jan Kamminga is er veel te weinig aandacht voor economie in de partijprogramma’s voor de Europese verkiezingen. FME wil actie op zes terreinen: verbetering van de exportmogelijkheden, betere en minder knellende regelgeving, gericht Europees innovatiebeleid, initiatieven voor meer en beter geschoold technisch personeel, eerlijke concurrentie binnen de EU en een pakket aan kredietfaciliteiten dat in de behoeften van de technologische industrie voorziet. Dit stelt FME-voorzitter Jan Kamminga in de eenmalige uitgave Technologische Industrie In Europa.

“Op 4 juni zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Wij zijn teleurgesteld over de inhoud van de verkiezingsprogramma’s en de discussies die worden gevoerd. De economie is één van de belangrijkste drijfveren van de Europese Unie, waarvoor de basis werd gelegd met de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Economische samenwerking moet weer hoog op de agenda komen te staan”, aldus Jan Kamminga. Deze week heeft Kamminga een gesprek met Eurocommissaris Günter Verheugen om de wensen van de technologische industrie kenbaar te maken.

Eerlijke concurrentie ofwel een level playing field is een belangrijk punt van discussie. Zo worden Europese milieuvoorschriften door de diverse landen verschillend geïnterpreteerd. Nederland volgt daarbij de strenge lijn. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie. Een goed voorbeeld hiervan is het reguleren van fijnstof. Nederland is het enige land dat regulering van de hoeveelheid fijnstof koppelt aan de afgifte van bouwvergunningen. Dit zorgt voor onnodige vertraging van veel bouwprojecten.

Ter gelegenheid van de Europese verkiezingen brengt FME eenmalig het tijdschrift Technologische Industrie In Europa uit. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de toenemende milieudruk op bedrijven, ecodesign, de kansen die Europese subsidies bieden en eerlijke concurrentie. Europarlementariërs vertellen wat zij de afgelopen vijf jaar voor ondernemers in de technologische industrie hebben gedaan. Ook worden de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen vergeleken.

Het magazine is ook digitaal te raadplegen via
http://db01.digitaalbladeren.nl/digitaalbladeren/fme/magazine.php.