Handel en samenwerking

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Samenwerking TU/e en NXP aan nieuwe technologie voor draadloze communicatie

Met de ondertekening van een intentieovereenkomst hebben de TU/e en NXP Semiconductors hun ambitie uitgesproken om samen een nieuwe, grensverleggende generatie technologie te ontwikkelen voor draadloze communicatie, op frequenties boven 300 GHz. Het is de tweede keer binnen het tijdsbestek van een maand dat de TU/e haar banden versterkt met een grote partner uit de Brainportregio.

De TU/e en NXP ondertekenen de MoU. V.l.n.r.: Maurice Geraets, executive director NXP Netherlands, Lars Reger, executive vice president NXP, collegevoorzitter Robert-Jan Smits en rector Silvia Lenaerts. Foto: fotowerkt.nl

In het MoU (memorandum of understanding) geven beide partijen aan dat ze via een nieuwe routekaart zowel kennis en data als de benodigde medewerkers en studenten beschikbaar stellen, om zo in de toekomst de snelheid, efficiëntie en stabiliteit van informatieoverdracht grote stappen vooruit te helpen. Het is niet het eerste partnerschap tussen de TU/e en NXP; de twee partijen werken al jaren succesvol samen aan slimmere, veiligere en schonere mobiliteitssystemen.

Communicatie op hoge frequenties
Vanuit de TU/e is het Eindhoven Hendrik Casimir Instituut (EHCI) betrokken. Wetenschappers van het instituut gaan samen met de specialisten van NXP onder meer onderzoek doen naar halfgeleidertechnologie die aanzienlijk hogere bandbreedtes mogelijk maakt dan nu gebruikelijk zijn. Het doel is om communicatie op hoge frequenties, boven de 300 GHz, te bewerkstelligen. Dat is nu nog lastig omdat de prestaties van huidige technologieën voor deze frequenties erg beperkt zijn.

Nieuwe technologie voor draadloze communicatie geeft eindeloos meer mogelijkheden in een samenleving die zich steeds meer toespitst op ‘stekkerloze’ toepassingen. Denk aan Internet of Things (IoT)-apparaten, augmented- en virtual reality (AR/VR), maar ook applicaties in de medische- of mobiliteitssector, zoals het vervangen van bedradingen in vliegtuigen door draadloze verbindingen.

Banden versterken
Het is de tweede keer binnen een tijdsbestek van een maand dat de TU/e middels de ondertekening van een MoU haar banden versterkt met een grote partner uit de Brainportregio. In april werd bekend dat ASML research een cleanroom gaat bouwen op de TU/e-campus, onder meer om zo samen met de TU Eindhoven onderzoek te kunnen doen op het gebied van plasmafysica, kunstmatige intelligentie, mechatronica en halfgeleiderlithografie.

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Eindhoven: “De TU/e staat bekend om haar baanbrekend werk op het vlak van draadloze communicatie, een terrein dat essentieel is voor de strategische soevereiniteit van zowel Nederland als Europa. NXP is daarbij sinds vele jaren een belangrijke partner. Met de MoU zal de samenwerking tussen de TU/e en NXP verder geïntensiveerd worden.”

Lars Reger, executive vice president en CTO van NXP: “Samenwerking met toonaangevende universiteiten is een integraal onderdeel van NXP’s innovatiestrategie. En de bewezen staat van dienst van de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de industrie geeft ons het volste vertrouwen om onze samenwerking uit te breiden naar nieuwe onderzoeksgebieden gericht op communicatie- en sensorsystemen. Dit zal leiden tot nieuwe innovaties in communicatietechnologieën en geavanceerde rijhulpsystemen, een domein waarin NXP wereldleider is op het gebied van halfgeleiders. Met geavanceerde rijhulpsystemen willen we bijdragen aan het terugdringen van de meer dan een miljoen verkeersdoden per jaar wereldwijd.”


Meer nieuws over Handel en samenwerking
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie