Algemeen

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Samenwerking Fieldlab Industriële Elektrificatie gestart

De Haven Rotterdam en de industriecluster Rotterdam-Moerdijk zijn samen een grootverbruiker van energie en veroorzaken bijna 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zijn drastische maatregelen nodig zoals co2-reductie in de industrie, verbetering en efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het toepassen van elektrificatie, ook wel Power-2-X, in de industrie een belangrijke en niet uit te sluiten verduurzamingsoptie is. Fossiel gedreven processen worden vervangen door elektrisch aangedreven processen. Investeerders en eindgebruikers willen deze technologie eerst op een grote schaal in de gewenste toepassing getest zien, voordat ze investeren in ontwikkeling, demonstratie of implementatie.

Lancering Fieldlab Industrial Electrification
Het Fieldlab Industrial Electrification  wordt op 10 februari 2021 officieel gelanceerd in Rotterdam. Het is de eerste plek in Nederland waar in een open innovatie locatie Power-2-X technologieën op deze schaal kunnen worden doorontwikkeld en getest met regionale industrie partners.

Het Fieldlab Industrial Electrification is een initiatief waarin Deltalinqs, FME, Innovation Quarter, Port of Rotterdam en TNO de krachten bundelen om samen met de industrie en partners nieuwe technologieën, innovaties versneld toepasbaar te maken en in te zetten om zo de energietransitie te versnellen en de industrie te helpen.

Daarnaast gaat TNO ook innovaties en technieken vanuit onder andere het shared innovatie programma VoltaChem verder ontwikkelen in industriële praktijk. Het initiatief wordt ondersteund door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie.

Fieldlab Hub en demonstratie on-site
Het Fieldlab Industrial Electrification is een omgeving waarin Power-2-X-technologieën ontwikkeld, getest en gebruiksklaar worden gemaakt om de vergroening van de industrie te versnellen. Het fieldlab bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Enerzijds een ‘Fieldlab Hub’ waar wordt gewerkt aan het testen en opschalen van nieuwe technologieën in de aanwezige waardeketen. Er zal daarbij samenwerking worden gezocht met bedrijfsleven, onderzoek en onderwijsinstellingen uit de omgeving.

Daarnaast is er speciale aandacht voor samenwerking met mogelijke waardeketenpartners en ruimte voor het realiseren van businesscases. Het tweede onderdeel van het fieldlab bestaat uit demonstratiesites bij bedrijven waar deze nieuwe technieken in de praktijk toegepast en ervaringen uitgewisseld en aanschouwd kunnen worden.

Online start event
Op 10 februari vindt de online launch plaats waar de toekomst van industriële elektrificatie wordt besproken met relevante partijen uit de sector zoals Rob Kreiter (TKI) Marcel Galjee (Nouryon) en Yolande Verbeek (Uniper) die hun visie delen op de toekomst van industriële elektrificatie en de manier waarop zij het fieldlab ondersteunen bij de implementatie van nieuwe technologieën.


Meer nieuws over Algemeen
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie