Samenwerking Eurocircuits en Elsyca voor verbetering van het printproductieproces

Order pooling, het combineren van verschillende orders op een enkel productiepaneel, is nu algemeen geaccepteerd als oplossing voor het snel, efficiënt en goedkoop produceren van kleine aantallen printplaten. Naast het optimaliseren van het productierendement wordt tevens de milieubelasting bij het produceren van printplaten teruggedrongen omdat er minder materiaal wordt verspild.

Een matrix van pen-anodes vormt de basis van Intellitool

Omdat printplaten steeds ingewikkelder worden en de ontwerpparameters kritischer, loopt order pooling tegen de grenzen van het productieproces aan. Met een complexe mix van verschillende ontwerpen op een paneel, kan traditionele elektroplating-technologie leiden tot onacceptabele variaties in de platingdikte, zowel in de gaten als op het printoppervlak. Dit kan worden ondervangen door zogenaamde ‘robber bars’ toe te passen en de patronen uit te balanceren, maar hierdoor wordt extra paneeloppervlak gebruikt en kostbaar koper en ander materiaal verspild.

Eurocircuits, dat deze pooling-technologie in Europa aanbiedt voor prototypes en kleine series printplaten, gaat samenwerken met Elsyca, een Belgisch onderzoeksbedrijf dat is gespecialiseerd in geavanceerd elektrochemisch modelleren. Hierbij wordt een plating-oplossing geïmplementeerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de Intellitool van Elsyca.

Intellitool is door Elsyca ontwikkeld om de invloed van het layout-patroon op de materiaaldepositie op printplaten en halfgeleiders te verminderen. Een traditionele platingcel maakt gebruik van monolitische ‘bar’- of ‘basket’-anodes die werken met een constante stroom. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het verdelingspatroon van het koper. Intellitool gebruikt een matrix van penanodes, die elk afzonderlijk worden bestuurd via een simulatie- en optimaliseringsprogramma. Met de patroongegevens van de printplaat als basis berekent dit programma de stroom die nodig is om de juiste platingdikte voor elk segment te realiseren en wel pen voor pen, afhankelijk van de koperverdeling. Bij de berekening worden ook andere parameters betrokken, zoals de uitvoering van de platingtank en de eigenschappen van de gebruikte platingoplossing. Voor de berekeningen is tussenkomst van een operator niet nodig.
Het platingproces wordt volledig automatisch gestuurd vanuit de engineering-afdeling op dezelfde manier als het boren, het profileren, de visuele inspectie en het testen.

Testen in de fabriek van Eurocircuits in Aken hebben aangetoond dat met Intellitool de koperverdeling op de productiepanelen met 50% is verbeterd en het materiaal efficiënter wordt gebruikt. Tevens is de platingtijd 40% korter, hetgeen de productiecapaciteit van de fabriek verhoogt met minder verspilling van koper, chemicaliën en elektriciteit. Eurocircuits gaat de nieuwe technologie toepassen in de hoofdvestiging in Eger, Hongarije.

Dirk Stans, een van de directeuren van Eurocircuits merkt op: “Het is ons doel om Europese ontwerpers lokaal toegang te bieden tot de beste printproductietechnologieën ter wereld in het door ons gekozen segment van gemiddeld complexe ontwerpen. Wij zoeken continu naar middelen om ons aanbod te verbeteren door het investeren in nieuwe apparatuur en processen. Het leveren van een hogere kwaliteit tegen lagere kosten wordt steeds meer afhankelijk van procesautomatisering op basis van intelligente software. Onze samenwerking met Elsyca bij de ontwikkeling en toepassing van Intellitool is een volgende stap in ons voortdurende streven naar excellente productiemethoden.”

Meer informatie op de BLOG: http://www.eurocircuits.com/index.php/eurocircuits-printed-circuits-blog