Robotpak helpt mensen weer te lopen

Het onderzoeksinstituut MIRA van de Universiteit Twente gaat in samenwerking met onder andere de Technische Universiteit Delft werken aan een nieuw robotpak. Dit pak moet mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie helpen om weer te lopen. De robotbenen van het pak ontvangen hersensignalen van de patiënt, die een speciaal hiervoor ontwikkelde helm draagt. Over drie jaar moet een prototype klaar zijn.

De Universiteit Twente gaat in samenwerking met onder andere de Technische Universiteit Delft een robotpak ontwikkelen. Patiënten, die als gevolg van een dwarslaesie of hersenbloeding in een rolstoel zitten, kunnen hierdoor weer lopen. Het pak moet aangestuurd worden door hersensignalen. Hiervoor krijgen de patiënten een ‘hippe’ helm op, die de hersensignalen oppikt en zo de robotbenen moet gaan aansturen. Het enige wat de patiënt moet doen, is aan lopen denken. De helm pikt die hersensignalen op en stuurt deze door naar de robotbenen die vervolgens in beweging komen. Het systeem wordt de mindwalker genoemd. Volgens Herman van der Kooij, onderzoeker bij het onderzoeksinstituut MIRA van de Universiteit Twente, kunnen duizenden mensen hiermee geholpen worden als het systeem eenmaal ontwikkeld is. ‘Het doel is dat er over drie jaar een prototype ligt,’ aldus van der Kooij.

Robotpak
De vakgroepen Biomedische Werktuigbouwkunde van de UT en de TUD bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van het robotpak. Anderen partijen gaan zich bezig houden met de ontwikkeling van de helm die de hersensignalen naar het robotpak moet sturen.
Het te ontwikkelen robotpak, een zogenaamd exoskelet, moet zo klein en hanteerbaar mogelijk worden. ‘Lukt het niet om het pak onzichtbaar weg te werken, dan moet het zo mooi en stilistisch mogelijk worden’, vertelt van der Kooij. Bestaande exoskeletten, zoals de aan de UT ontwikkelde looprobot Lopes, zijn heel groot en niet geschikt voor dagelijks gebruik. Het nieuwe robotpak, dat gemakkelijk hanteerbaar moet worden, is een eerste stap in de ontwikkeling van robotische pakken voor dagelijks gebruik.

Meer informatie:
Het mindwalker-project wordt ondersteund door het EU onderzoeksprogramma FP7 voor toegankelijke ICT. Het project wordt gecoördineerd door Space Applications Services NV.

www.universiteittwente.nl