Rendement IT-investeringen vaak niet reëel ingeschat

Opdrachtgevers hebben in veel gevallen geen reëel beeld van het rendement van hun IT-investeringen voor de bedrijfsvoering. Dit stelt Ruud van Vliet, CTO van IT-dienstverlener Profict. Met name het controleren van de opbrengsten van een IT-systeem of -project kan stukken beter.

Elk IT-project gaat normaal gesproken van start op basis van een positieve businesscase, waarin de kosten en baten tegen elkaar zijn afgezet. Financiële methoden als ROI en TCO blijken hierbij bruikbaar om beslissingen zo veel mogelijk te objectiveren. Tegelijkertijd blijken deze manieren in de praktijk tekort te schieten om de effectiviteit van IT-projecten in kaart te brengen.
Een methode als TCO wordt veel gebruikt om de kosten van IT-investeringen te bepalen en deze methode voldoet goed. Het neemt naast de kosten voor aanschaf ook de kosten voor gebruik en onderhoud mee voor de hele levensduur van een systeem. Er kunnen onvoorziene kosten optreden doordat je als opdrachtgever te maken krijgt met verschillende partijen voor de ontwikkeling, het onderhoud en de hosting van het systeem. Kosten als gevolg van een gebrekkige afstemming en miscommunicatie tussen dit soort bedrijven worden echter niet meegenomen. Volgens Van Vliet zit de moeilijkheid bij het bepalen van het rendement van IT-investeringen vooral in het in kaart brengen van de effectiviteit. De praktijk wijst uit dat opgeleverde IT-systeem in veel gevallen wel voldoen aan de vooraf opgestelde eisen, maar dat ze niet datgene doen waar de opdrachtgever ook echt behoefte aan heeft. Wat is dan de daadwerkelijke waarde van zo’n systeem? Om het rendement van IT-systemen en -projecten beter te kunnen controleren, pleit Van Vliet voor oplevering in delen. Neem bijvoorbeeld elke twee tot vier weken deelfunctionaliteiten in productie. Hierdoor blijft de opdrachtgever gedurende het ontwikkelproces zicht houden op de functionaliteit die wordt opgeleverd en kan hij direct waar nodig bijsturen. Op die manier zal het uiteindelijke systeem aansluiten op de behoeften en daadwerkelijke waarde toevoegen voor het bedrijf. Doordat het systeem in delen en in korte tijdframes wordt opgeleverd en getest, is bovendien het rendement beter te bepalen.

Profict
(035) 203 0011
www.profict.nl

Alex.van.koutrik@profict.nl