Producentenvertrouwen doet opnieuw een stapje terug

Het producentenvertrouwen deed in mei een stapje terug. De vertrouwensindicator kwam uit op 3,1 tegen 4,6 in april. Dit komt door een flinke verslechtering van het oordeel over de orderpositie. Mei was de tweede maand op rij waarin de stemming onder ondernemers in de industrie iets verslechterde. In maart bereikte het producentenvertrouwen met 5,8 nog het hoogste niveau in drie jaar tijd.

afbeelding: producentenvertrouwen industrie

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product. Het oordeel over de orderpositie verslechterde in mei aanzienlijk. Het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde daarentegen iets. De verwachting over de productie in de komende drie maanden veranderde nauwelijks. Net als in de voorgaande maanden verwachtten de ondernemers in mei dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen. Het aantal ondernemers dat een toename van de personeelsomvang verwachtte was even groot als het aantal dat een afname voorzag. Met 104,5 was de index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) iets lager dan in april.