Overheid belooft duurzaam in te kopen en snel te betalen

Sinds 1 januari van dit jaar zijn overheden verplicht duurzaam in te kopen. Producenten worden hiermee gestimuleerd om milieubewust te innoveren. De inkopende partij mag in dit kader niet alleen
kijken naar de prijs, maar ook naar een aantal duurzaamheidscriteria.

Een goed beheer van het verantwoord ophalen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals voor FHI-leden wordt uitgevoerd door de Stichting RTA, kan in dat kader een belangrijke rol spelen Het ministerie van Economische Zaken heeft recent aangekondigd dat alle facturen door de rijksoverheid voortaan uiterlijk binnen dertig dagen moeten zijn betaald. Tot nu toe was dat bij driekwart van de uitstaande rekeningen bij de overheid het geval. Het inkoopvolume van de rijksoverheid wordt geschat op zo’n veertig miljard euro.
Contact: Joas van Lent, joas.van.lent@stichtingrta.nl.