Ondernemersreis ‘Decentrale energieopwekking agrosector’

Nederlandse ondernemers kunnen tijdens een reis door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen toonaangevende projecten bezoeken en deelnemen aan het Nederlands-Duits energieforum. De reis vindt plaats op woensdag 16 en donderdag 17 maart 2011 en wordt georganiseerd door de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Gelet op de stijgende energiekosten en de huidige economische situatie, wordt door de agrarische sector meer en meer gekeken naar mogelijkheden voor energie-zelfvoorziening en het genereren van extra inkomsten. In Noordrijn-Westfalen (NRW), de grootste Duitse deelstaat, werden in één jaar tijd 100 nieuwe biogasinstallaties in gebruik genomen. Deze reis biedt de gelegenheid om de behoefte tot decentrale energieopwekking in de Duitse agrosector beter te leren kennen en marktkansen voor eigen activiteiten in de regio te onderzoeken.

Er kunnen twaalf bedrijven deelnemen. Het programma bestaat uit het bezichtigen van toonaangevende projecten binnen de agrosector en state-of-the-art biogasinstallaties. Ook wordt deelgenomen aan het Nederlands-Duits energieforum op 17 maart 2010, waar de mogelijkheid bestaat om een bedrijfspresentatie te houden. Verder zullen er individuele gesprekken plaatsvinden met Duitse klanten, samenwerkingspartners of opdrachtgevers. Tijdens verschillende workshops over thema’s als de Duitse wetgeving, subsidiemogelijkheden en milieueisen wordt men over de buurmarkt geïnformeerd, evenals tijdens het seminar ‘Zakendoen in Duitsland’.

“De Nederlandse kennis en techniek staan hoog aangeschreven bij landbouwbedrijven uit de regio”, aldus Arne Dahlhoff van de Landwirtschaftskammer NRW. Dit bevestigt ook Alexandra Löhr, energiedeskundige van de DNHK: “Gelet op de huidige marktvraag in Noordrijn-Westfalen en de nabijheid van deze deelstaat, is het verstandig om hier zo spoedig mogelijk op te anticiperen, Duitse contacten ter plekke te bezoeken en een netwerk op te bouwen.”

Voor verdere informatie over het programma en de aanmelding:
www.agentschapnl.nl/cpla/duitslandbio

Contact: Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK), Alexandra Löhr, tel. (070) 311 4134, a.loehr@dnhk.org