Ondernemers industrie weer minder somber

Ondernemers in de industrie waren in november minder somber gestemd dan in oktober. Het producentenvertrouwen steeg van -7,8 naar -5,6. Sinds het dieptepunt in februari (-22,9) toont deze indicator een duidelijk herstel, maar de stemming is nog wel negatief.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.
Het aantal ondernemers dat verwachtte dat de productie in de komende drie maanden zal toenemen was voor het eerst in meer dan een jaar tijd groter dan het aantal dat een afname voorzag. Ook over hun voorraden gereed product waren de ondernemers optimistischer dan in oktober. Het oordeel over de orderpositie veranderde nauwelijks en bleef zeer negatief.
In november waren de ondernemers iets positiever over de waarde van de orderontvangsten in de voorgaande drie maanden dan in oktober. Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij daarentegen onverminderd somber.

www.cbs.nl