Omgevingstesten uitgelicht tijdens PLOT Showcase

Testen om uiteindelijk tot producten te komen die in de praktijk net zo functioneren als verwacht wordt door de klant. Daar draait het om in het vakgebied omgevingstechnologie. Ter bevordering van de ontwikkeling van dit vakgebied is in 1995 het PLatform OmgevingsTechnologie (PLOT) opgericht. Om het vakgebied nog levendiger te maken, organiseert PLOT op woensdag 14 oktober de PLOT Showcase.

Het belang van omgevingstesten is helder, maar het wordt wellicht nog helderder door voorbeelden. Tijdens de PLOT-ledenbijeenkomst in februari 2009 gaf Heineken in een presentatie aan hoe een storm op een oceaan effect heeft op de vele blikjes bier. Dan hoeven de blikken nog niet eens kapot te gaan, maar door de deining kunnen de labels vernield worden, wat net zo’n negatief effect op de verkoop kan hebben. Hoe zorg je dus voor een goede verpakking en goede labels?
In juni 2009 kwamen de PLOT-leden bijeen op de locatie van Jabil in Hasselt. De presentatie van Assembléon toonde aan dat het goed testen van elektronica in een vroeg stadium ‘failures’ naar voren kunnen brengen, die vrij eenvoudig kunnen worden opgelost door, bijvoorbeeld, het gebruik van een andere component. Daarmee kunnen allerlei vervelende effecten op de markt vermeden worden.
Dit zijn twee voorbeelden die voor de veertig leden van PLOT alledaagse praktijken zijn. Om de verschillende competenties en kwaliteiten van de PLOT-leden goed toe te lichten, is in 2009 een profielenboek gemaakt. Dit profielenboek is te downloaden via www.plot.nl en geeft voor de lezer een mooi overzicht van bedrijven die actief zijn in omgevingstesten.
Om dit nog levendiger te maken, organiseert PLOT op woensdag 14 oktober 2009 een zogenaamde PLOT Showcase. Deze dag wordt exclusief georganiseerd voor PLOT-leden en hun directe relaties. Aan de hand van veertien presentaties wordt de wondere wereld van omgevingstesten getoond.
De highlights van de competenties van de PLOT-leden komen op 14 oktober in de presentaties aan bod. Zo geeft Reden een presentatie over virtueel testen. Met deze manier van testen wordt het tijdrovende proces van het opzetten en uitvoeren van de testen verminderd, hoewel het resultaat vergelijkbaar blijft.
Thales toont aan hoe lithium batterijen voor munitie robuuster gemaakt kunnen worden; de batterijen moeten bestand zijn tegen extreem mechanische belastingen.
Dutch Space neemt de toehoorder mee in een reis naar de maan, waarin allerlei testen in de ruimtevaart aan de orde komen EN … we komen weer terug op aarde.
Zo zijn er nog elf presentaties, waarvan het programma te downloaden is op www.plot.nl. Aangezien de PLOT Showcase exclusief is, worden vooral relaties van de leden uitgenodigd. Mocht u toch bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn, kunt u FHI hiervoor benaderen.

Paul Petersen, (033) 465 75 07, of per e-mail via p.petersen@fhi.nl.