Economie / Financieel

Overheid en politiek

Noord-Holland investeert € 3 miljoen in waterstof

Om klimaatneutraal te worden zet de provincie Noord-Holland sterk in op waterstof als alternatief voor aardgas. Zij stelt € 3 miljoen beschikbaar om de ontwikkeling hiervan te stimuleren.

Met het geld wil de provincie bedrijven in de industrie, havens, gemeenten en samenwerkingsverbanden die bezig zijn met de opzet en uitrol van waterstofprojecten ondersteunen om hun plannen daadwerkelijk uit te kunnen voeren. De subsidieregeling Waterstofprojecten Noord-Holland 2022 moet met name de productie, opslag, transport en toepassing van waterstof een impuls geven.

Volgens gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter is dat hard nodig: “We moeten met zijn allen zo snel mogelijk van het gas af. Met name voor energie-intensieve processen, zoals in de industrie of in het zware transport en de luchtvaart, is waterstof een uitkomst. De overstap naar waterstof biedt daarnaast ook talloze kansen: gebruik van waterstof stoot niet alleen minder CO2 uit, het draagt tegelijkertijd bij aan een schonere lucht. Het stoot minder fijnstof en stikstof uit, wat zorgt voor een gezondere leefomgeving. Bovendien levert de overgang nieuwe banen op, in de techniek én in de wetenschap. Daar dragen wij graag aan bij.”

Kinderschoenen
Omdat de productie en het gebruik van waterstof nog in de kinderschoenen staan, blijkt het vaak lastig om projecten van de grond te krijgen. Voor de eerste verkenningen en voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten is subsidie beschikbaar vanuit het Rijk en de Europese Unie. Maar juist in de fase daartussenin, waarin onder meer de financiële kosten-batenberekeningen en vergunningenscans worden gemaakt, blijven veel plannen hangen. De provincie springt in dit gat om ervoor te zorgen dat de plannen vervolgens uitgevoerd kunnen worden.

Het subsidiebedrag per aanvraag kan variëren tussen € 10.000 en € 250.000. De regeling loopt in principe tot eind 2024.


Meer nieuws over Economie / Financieel
Meer nieuws over Overheid en politiek

Columns /opinie

Meer columns & opinie