Nieuwe naam voor KRL

Sinds kort heeft de Kring Regelkleppen Leveranciers (KRL) een nieuwe naam: Dé Nederlandse Regelkleppen Leveranciers (Dé NRL). Binnen de Vereniging van Importeurs en Fabrikanten van Industriële Appendages (VIFIA) en onder auspiciën van FME-CWM hebben zij zich jarenlang ingezet om kennis en informatie van deze bijzondere regelinstrumenten te delen met de markt.

Door de jaren heen is de groep van samenstelling gewijzigd en is er sprake van nieuwe inzichten. Dit heeft onder andere geresulteerd in deze naamswijziging.
Dé NRL stelt zich ten doel de belangen van de leveranciers van regelkleppen te behartigen.
In de eerste plaats houdt dat in dat zij eindgebruikers bewust willen maken van het belang van een juiste selectie van deze apparatuur. Immers, vergissingen kunnen leiden tot schade aan het instrument en een slechte controle van het proces. Het kan zelf leiden tot uitval van een installatie. Verder willen zij eindgebruikers informeren over nieuwe ontwikkelingen in dit specifieke vakgebied. Bij voorkeur in een dialoog, omdat de terugkoppeling vanuit de praktijk van essentieel belang is om tot een bruikbaar eindresultaat te komen. Dé NRL organiseert in het voorjaar en najaar van 2010 regionale seminars waarin kennis over regelkleppen wordt overgedragen aan de markt. De leden brengen de marktontwikkeling in hun specifieke vakgebied in beeld, zodat zij hierop tijdig kunnen reageren. Dit geschiedt uiteraard onder streng toezicht van de NMa. Niet in de laatste plaats wordt er aandacht besteed aan het zakelijke netwerk middels (in)formele bijeenkomsten. Binnen Dé NRL is er veel ambitie om de belangenbehartiging naar een hoger niveau te tillen. Zo zal dit jaar contact worden opgenomen met het ministerie van Economische Zaken.

Voor meer informatie kan via bne@fme.nl de branchemanager ir. B.J. Nesse M Sc worden benaderd.