Nieuw plasmalaboratorium met tien experimenten

In het nieuwe PlasmaLab van de TU/e staan vanaf begin dit jaar tien proefopstellingen gereed voor gebruik door studenten, docenten en scholieren. Welkom dus in de wondere wereld van de plasma's: geïoniseerde gassen die zichtbaar worden bij TL-lampen, bliksems en kernfusie.

Rector magnificus Hans van Duijn verrichtte de opening van het PlasmaLab. (foto: Mark Scheffer)

Leerstof komt tot leven….
“Wij willen de leerstof waarover we in de colleges plasmafysica vertellen tot leven brengen. De TU/e laat onderzoek en onderwijs nauw op elkaar aansluiten. Met het onderwijs in en onderzoek aan plasmafysica neemt de TU/e in Nederland een unieke positie in. Plasmafysica speelt een belangrijke rol in de TU/e-thema’s Energy en Health”, zo zegt kernfusiehoogleraar Niek Lopes Cardozo van de faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e. Het plasmalaboratorium is een gezamenlijk project van vier vakgroepen: Coherentie en Quantum Technologie (CQT), Elementaire processen in gasontlading (EPG), Plasma en Materials Processing (P&MP) en Science and Technology of Nuclear Fusion (FUSION). De opening van het PlasmaLab werd verricht door rector magnificus Hans van Duijn.

Fusenet
De apparatuur in het lab vertegenwoordigt een waarde van driehonderdduizend euro en daaraan heeft het European Fusion Education Network (Fusenet) zo’n zestigduizend euro bijgedragen. Het TU/e PlasmaLab is het eerste lab in Europa met tien experimenten voor onderwijsdoeleinden. Met de tien opstellingen kunnen verschillende proeven uitgevoerd worden, verdeeld in de volgende thema’s: plasma’s maken, plasma’s opsluiten, werken met plasma’s en plasma’s diagnosticeren. Deze proeven worden afgestemd op de gebruikers. Scholieren krijgen te maken met toegankelijke experimenten, die telkens gericht zijn op maar een aspect van de plasmafysica. Masterstudenten krijgen weinig begeleiding en moeten op basis van eigen kennis complexere opdrachten uitvoeren.

Voor meer informatie: www.plasmalab.eu