Nieuw lectoraat Kennistransfer in Productinnovatie aan De Haagse Hogeschool

Dr. ir. Rianne Valkenburg is de nieuwe lector Kennistransfer in Productinnovatie aan De Haagse Hogeschool. Zij richt zich op multidisciplinaire samenwerking bij innovaties. Op 18 november 2009 houdt zij haar intreerede.

Innoveren in de 21ste eeuw gaat niet alleen meer over het oplossen van technische vraagstukken. Succesvolle innovaties draaien om mensen. Technologie verandert ingrijpend de manier waarop we wonen, werken en leven. Het bedenken en ontwikkelen van innovaties draait ook om mensen. Hoe werken mensen samen in ontwerpteams? Hoe delen technici, marketeers, psychologen, ontwerpers en andere experts kennis met elkaar? En hoe komen ze tot vernieuwende creatieve ideeën en leggen ze links naar behoeften van gebruikers én naar andere vakgebieden?
Het lectoraat Kennistransfer in Productinnovatie richt zich op het verbeteren van deze processen tijdens innovatietrajecten. Centraal staat het begrip ‘T-shaped professional’, de innovator die inhoudelijke vakkennis combineert met vaardigheden voor multidisciplinair samenwerken. Onderwerpen die het lectoraat wil ontwikkelen zijn toekomstgericht innoveren, open (of samen) innoveren, designgericht denken en de co-evolutie van menselijk gedrag en technologie.

Rianne Valkenburg studeerde aan de TU Delft en promoveerde op samenwerken in ontwerpteams. Zij werkte achtereenvolgens als senior consultant bij Dutch, was lector Human Technology aan de Hanzehogeschool Groningen en universitair docent aan de TU Delft. Valkenburg is een expert op het gebied van mensgericht innoveren en schreef boeken over Human Technology Interaction en Integrale Productontwikkeling. Naast het lectoraatschap aan De Haagse Hogeschool is zij programmadirecteur van de stichting ‘Design Initiatief’: een netwerk voor bedrijven ontwerpbureaus en kennisinstellingen waar samengewerkt wordt aan business kansen voor de toekomst. Voor meer informatie over het lectoraat www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraatkp