Algemeen

NEN tekent de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om antwoord te geven op deze transitie, ondertekent NEN op 3 juni de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

De City Deal ontwikkelt ten minste twaalf nieuwe instrumenten met als doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De instrumenten zijn haalbaar, schaalbaar en deelbaar, zodat ook andere steden ze kunnen benutten. Voldoen aan de Europese democratische waarden, dragen bij aan een leefbare stad zoals bedoeld in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Innovatie
Gertjan van den Akker, business unit manager normontwikkeling bij NEN, tekent de deal namens NEN: ‘We sluiten ons graag aan bij deze indrukwekkende lijst met partners. Innovatie is alleen succesvol als dit ook wordt geaccepteerd door de markt. Normen zijn belangrijk voor vertrouwen. Ook kunnen we helpen met het opschalen van resultaten naar Europees of wereldwijd niveau.’

City Deal
Op 3 december 2020 ondertekenden 51 andere partijen de City Deal, waaronder staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ook zestien gemeenten en twee provincies, een waterschap, vijftien bedrijven en veertien maatschappelijke organisaties. NEN is een van de zes nieuwe partners, naast CBS, de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en KPN.

Event 3 juni
Op 3 juni van 16.00-17.15 uur is live de ondertekening van de nieuwe partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ te volgen. Die middag wordt in het webinar teruggeblikt op het afgelopen half jaar van de City Deal en is een debat tussen bestuurders van de City Deal over de vraag: hoe borg je digitalisering in je organisatie? Kijk hier voor meer informatie en om aan te melden.

SHERPA project
De ondertekening van deze city deal is een van de uitkomsten van het Europees gefinancierde SHERPA project. Het SHERPA project onderzoekt de ethische kanten van nieuwe technologie als smart information systems.

Meer nieuws van NEN Nederlands Normalisatie-instituut
Meer nieuws over Algemeen