Nederlandse delegatie bezoekt hoofdkwartier Advantech

Een delegatie van de Nederlandse overheid onder leiding van de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, heeft op 23 september j.l. een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van Advantech in Taipei om daar Advantech's CEO, KC Liu en president Chaney Ho te ontmoeten.

Advantech heeft al ruim tien jaar een kantoor in Eindhoven en is sinds 2010 het Europese hoofdkantoor. De belangrijkste reden van dit bezoek is de waardering uit te spreken voor Advantech’s langlopende locale investeringen in bouwterreinen en fabrieken en om plannen voor toekomstige investeringen en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. De delegatie bestond uit onder andere mevr. Naomie Verstraeten (internationale promotie en acquisitie van de stad Eindhoven), dhr. Eelko Brinkhoff ( projectdirecteur Brabantse Ontwikkelingmaatschappij), dhr. Richard L‘Ami (directeur buitenlandse investeringen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij), dhr. Dennis Bierman (directeur van de Nederlandse buitenlandse investeringsmaatschappij, kantoor Taiwan), dhr. Vince Yi (projectmanager van de Nederlandse buitenlandse investeringsmaatschappij, kantoor Taiwan) en dhr. Hans Fortuin (vertegenwoordiger van het Nederlandse handels- en investeringskantoor, de-facto Nederlandse ambassade in Taiwan). Advantech heeft al meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in het Science Park Eindhoven in gebouwen, magazijnen en fabrieken en verwacht hier in de toekomst nog eens een miljoen euro te gaan investeren.