Nederland kan profiteren van Europese onderzoeksgelden

De topsectorenaanpak biedt Nederlandse onderzoekers en ondernemers uitstekende kansen om zich te positioneren voor een flink deel van de €80 miljard die de Europese Commissie van 2014 tot en met 2020 voor alle lidstaten beschikbaar wil stellen voor onderzoek en innovatie.

 

Dat stellen minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in reactie op het bekendmaken van Horizon 2020, het belangrijkste EU-programma voor financiering van onderzoek en innovatie in Europa.

Samenwerking onderzoekers en ondernemers
‘De extra nadruk op de benutting van kennis en innovatie voor de Europese economie is dezelfde aanpak als onze topsectorenaanpak’, zegt minister Verhagen. ‘Nederland beschikt over een geweldige kennisbasis met toponderzoekers en bedrijven die wereldleider zijn in hun sector. Europa biedt deze onderzoekers en ondernemers de kans om samen te werken en de kennis om te zetten in vernieuwende producten en diensten waar we geld mee verdienen. Op die manier vergroten we het verdienvermogen van Europa en Nederland.’

Kansen voor innovatie
Verhagen is verheugd dat het nieuwe programma veel aandacht heeft voor thema’s met grote maatschappelijke en economische impact in combinatie met het verdienvermogen van de Europese economie. ‘Europa erkent dat het oplossen van maatschappelijke uitdagingen ook kansen biedt voor innovatie en daarmee voor onze topsectoren’, zegt minister Verhagen. Nederlandse onderzoekers en ondernemers bevindt zich in een goede positie om de Europese investeringen in onderzoek en innovatie te benutten.

Goede positie
Van 2007 tot en met 2010 hebben Nederlandse onderzoekers en bedrijven €1,6 miljard retour ontvangen uit het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma KP7, de voorloper van Horizon 2020. Dit is een retourpercentage van 6,7%, wat beduidend meer is dan je op basis van de Nederlandse bijdrage aan de EU-begroting van circa 5% mag verwachten. Hiervan is circa €900 miljoen gegaan naar toegepast onderzoek, dat direct aansluit bij de aandachtsgelden van de topsectoren. Bovendien zijn toponderzoekers er goed in geslaagd Europees geld binnen te halen voor grensverleggend onderzoek.

Hoge kwaliteit van onderzoek
Voor staatssecretaris Zijlstra is dit een bewijs voor de hoge kwaliteit van het Nederlands onderzoek. Dit toont aan dat onze kennisinstellingen en bedrijven tot de wereldtop van Europa behoren. Verhagen heeft de boegbeelden van de topsectoren gevraagd concrete voorstellen te doen die aansluiten bij de Europese innovatieagenda.

Onderzoeksprogramma Horizon 2020
Staatssecretaris Zijlstra benadrukt dat Horizon 2020 zal bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van het Europese onderzoek. ‘Alleen de allerbeste onderzoekers worden in het onderzoeksprogramma ondersteund. Dat geldt voor mensen die in Europese samenwerkingsverbanden werken aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en aan nieuwe, veelbelovende technologieën, maar zeker ook voor toponderzoekers die met grensverleggende wetenschap bezig zijn. Zo draagt Horizon 2020 bij aan het bevorderen van vrij verkeer van kennis in Europa’, aldus staatssecretaris Zijlstra.