moeilijke maand juni voor elektrotechnische en machine-industrie

De elektrotechnische en machine-industrie had in juni wederom een moeilijke maand. Net zoals in de eerste vijf maanden van 2009 daalde het productievolume en de omzet fors vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders daalde ook, maar minder hard dan in de eerste maanden van 2009.

– Afbeelding: Omzet, orders, productie en afzetprijs (juni 2009)

Lagere omzet
In juni 2009 was het omzetvolume per gemiddelde werkdag in de elektrotechnische en machine-industrie 21 procent kleiner vergeleken met juni vorig jaar. In een jaar tijd zijn de afzetprijzen licht gestegen, waardoor de omzet 19 procent lager uitkwam. Dit resultaat is in lijn met de ontwikkelingen in de eerste maanden van het tweede kwartaal.

De omzetdaling komt voor een belangrijk deel voor rekening van de verkopen in het buitenland. Deze waren in juni bijna een kwart lager dan in 2008. Op de Nederlandse markt bleef de teruggang beperkt tot circa 10 procent.
De elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie had in juni een omzetverlies van 11 procent. Ondernemers in de machine-industrie zagen hun verkopen met bijna een kwart terugvallen. Voor beide subbranches gold dat vooral de buitenlandse klanten minder uitgaven.

Waarde ontvangen orders verminderd
In juni 2009 was de waarde van de ontvangen orders in de elektrotechnische en machine-industrie 11 procent lager dan in juni vorig jaar. Hierbij zijn vooral de opdrachten uit Nederland afgenomen. De waarde van de orderontvangsten vanuit het buitenland was slechts 6 procent lager dan een jaar eerder. Dat is aanzienlijk beter dan het gemiddelde van de eerste helft van 2009 toen die waarde nog 21 procent lager was dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de machine-industrie lijkt de daling van de buitenlandse orderontvangsten zelfs tot staan gebracht. Voor de tweede maand op rij was de waarde van de ontvangen orders vrijwel gelijk aan een jaar eerder.
In het gehele tweede kwartaal was de waarde van de ontvangen orders van de elektrotechnische en machine-industrie 23 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Afzetprijzen licht gestegen
In de elektrotechnische en machine-industrie stegen de prijzen in juni met bijna 2 procent ten opzichte van juni 2008. De prijzen van de in het buitenland verkochte goederen stegen met bijna 2,5 procent harder dan die voor de Nederlandse markt. Op de thuismarkt waren de afzetprijzen bijna 1 procent hoger.
De prijsstijgingen in juni zijn vrijwel gelijk aan die in het gehele tweede kwartaal van 2009.

Productie blijft krimpen
In juni 2009 was het volume geproduceerd op een gemiddelde werkdag 18 procent kleiner dan een jaar eerder.
In het tweede kwartaal van 2009 was de productiedaling iets groter dan in juni, namelijk 20 procent.

www.cbs.nl