Marktplaats voor zelf opgewekte energie

Het is bijna onmogelijk om zelf alle met zonnepanelen opgewekte elektriciteit ook op datzelfde moment te gebruiken. Maar misschien heeft de buurman overdag wel interesse in de opgewekte stroom uit de buurt. Hier blijkt inderdaad interesse naar. Het energieproject LEF in Hoog Dalem, mogelijk gemaakt door ABB, Energy21, i.LECO en Stedin, is daarmee een feit.

Dit project heeft een aantal duidelijke leerdoelen. Hoeveel flexibiliteit kan er in de lokale markt beschikbaar gemaakt worden? Hoe goed lukt het om hiermee vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen? Levert dit een schaalbaar model op dat op meer locaties in Nederland toepasbaar is? Onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen aan hard- en software ter verbetering van het project is eveneens een leerdoel. Zo wordt bekeken welke data vanuit de woningen voor zowel bewoners als netbeheerders en fabrikanten relevant zijn om de lokale energiemarkt goed te beheren. In samenwerking met installatiebedrijf Van Hees zijn 15 huizen in Hoog Dalem door ABB voorzien van slimme apparatuur, sensoren en een Smart Energy Managementsysteem. Later in het project wordt hier nog batterij-opslag aan toegevoegd. De verantwoordelijkheid voor bewaking van de veiligheid van het elektriciteitsnet en de betrouwbaarheid van de energievoorziening ligt bij Stedin. De netbeheerder creëerde samen met Energy21 en i.LECO de marktplaats om deze lokale energiemarkt te faciliteren. Momenteel wordt getest hoeveel flexibiliteit beschikbaar gemaakt kan worden, waarbij de wijkbewoners met elkaar de elektra (in kWh) uitwisselen die zij nodig dan wel beschikbaar hebben. Om het voor de inwoners van Hoog Dalem zo transparant mogelijk te maken, draait de lokale energiemarkt met behulp van de blockchaintechnologie. Hierop kunnen buurtbewoners biedingen op aanbod van of vraag naar elektriciteit plaatsen. Die biedingen worden gegenereerd door software die in eerste instantie data van huishoudelijke apparatuur verzamelt en die gegevens vervolgens koppelt aan bijvoorbeeld het weer. Hieruit wordt de energiebehoefte voorspeld en uiteindelijk ontstaat uit dit vraag- en aanbodspel een marktplaats. Het kan ook gebeuren dat bewoners hun gedrag op verzoek wijzigen. Zodoende verandert het belastingprofiel op individueel en lokaal niveau. Dit energieproject is een belangrijke stap naar een energierevolutie in wijken en buurten. Het project loopt in ieder geval tot en met 2020.


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema