Bedrijven

Lekdetectie met geluid

Door de Corona-epidemie moeten er in ziekenhuizen meer ruimtes geschikt gemaakt worden voor het behandelen van patiënten met deze ziekte. Dergelijke ruimtes moeten een dusdanige ventilatie krijgen dat de eventuele rondzwevende virusdeeltjes uitsluitend via een gefilterde weg afgevoerd worden. Dit bereikt men door in de ruimte een onderdruk te creëren waardoor er nooit besmette lucht uit de ruimte kan stromen op het moment dat er een deur geopend wordt. Deze techniek, die we ook tegen komen bij chemische laboratoria, isoleert de bewuste ruimte en zorgt daarmee voor veiligheid in de rest van het gebouw.

Het constant zorgen voor een onderdruk in een ruimte kost behoorlijk veel energie. Het voorkomen van luchtlekken is dan ook meer dan welkom. Ramen en deuren moeten dan ook gesloten blijven en dusdanig afgedicht worden dat er geen lucht via de sponningen van buiten naar binnen kan stromen. Om te controleren of dit het geval is, kan er gebruik gemaakt worden van een techniek die op zeeschepen gebruikt wordt om te testen of de luiken wel waterdicht zijn. De Engelse firma Coltraco Ultrasonics is al jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen van meetapplicaties op basis van ultrasoon geluid. Zij hebben hun meetsysteem voor de scheepvaart aangepast en uitgebreid voor toepassing in ziekenhuizen. Het resultaat is de Portascanner COVID19, een meetinstrument dat is ontworpen als resultaat van een COVID19-noodtechnologie-subsidie van de Britse overheid.
Het meetprincipe is heel simpel. In de ruimte, die in principe zo veel mogelijk luchtdicht moet zijn, wordt een geluidsbron geplaatst die ultrasoon geluid produceert. Met een speciaal ontworpen microfoon en een converter die het ultrasone geluid hoorbaar maakt, worden vervolgens alle mogelijke kieren afgeluisterd. Is er een luchtlek, dan kan geluid naar buiten treden, hetgeen met de Portascanner horen is te maken. De COVID19-versie heeft vervolgens de mogelijkheid om foto’s te maken en hierin aan te geven waar de luchtlekken zitten. Dit voor rapportage van de problemen.
Het doordachte en beproefde meetprincipe dat in de scheepvaart heel veel gebruikt wordt, blijkt nu in eens ook bruikbaar te zijn in de medische wereld om ook daar mensenlevens te beschermen.

Meer nieuws van Marktechnical BV
Meer nieuws over Bedrijven