Krimp bedrijfsinvesteringen verder afgenomen

In augustus 2010 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 1,5 procent kleiner dan in augustus 2009. De afname is iets kleiner dan in juli, toen de krimp 3,6 procent bedroeg.

De krimp van de bedrijfsinvesteringen ging samen met een lage bezettingsgraad in de industrie. Deze bedroeg in juli 80,2 procent. Hoewel dit iets hoger is dan in april, was de bezettingsgraad daarmee nog steeds laag. Van 1989 tot en met 2008 benutte de Nederlandse industrie steeds tussen de 80 en 87 procent van haar productiecapaciteit.

– afbeelding: Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa –

Het aantal ondernemers in de industrie dat hun productiecapaciteit te groot vond, was in juli iets groter dan het aantal dat hun capaciteit als te klein beoordeelde. Wel was het verschil minder groot dan een kwartaal eerder.

www.cbs.nl