Interpretatie bepaling uit NEN 1010

Onlangs is besloten dat een 30 mA-aardlekschakelaar mag worden toegepast voor foutbescherming en tegelijk voor aanvullende bescherming, mits aan de overige relevante bepalingen uit de rubrieken 411 tot en met 414 van NEN 1010 is voldaan.

Na het vaststellen van de tekst van NEN 1010:2007 bleek dat er over één bepaling, 415.1.2, die gaat over het toepassen van 30 mA-aardlekschakelaars voor aanvullende bescherming, geen overeenstemming kon worden bereikt over de interpretatie van de internationale tekst.
Hierop besloot de voor NEN 1010 verantwoordelijke commissie, NEC 64, dat aan de Europese normcommissie zou worden gevraagd wat de juiste interpretatie van die ene bepaling is. Het volgende is nu besloten door de Europese normcommissie:
Op grond van bepaling 415.1.2 is het niet verplicht twee aardlekschakelaars toe te passen als één toestel zowel de functie van foutbescherming als de functie van aanvullende bescherming kan vervullen. Er mogen echter wel twee aardlekschakelaars worden toegepast. Op grond van dit besluit kan een 30 mA-aardlekschakelaar worden toegepast voor foutbescherming en tegelijk voor aanvullende bescherming, mits aan de overige relevante bepalingen uit de rubrieken 411 tot en met 414 van NEN 1010 is voldaan. Deze interpretatie wordt ook vastgelegd in een blad van NPR 5310.

Prijsinformatie en bestellingen
Surf naar de Normshop op
www.nen.nl of neem contact op met NEN-klantenservice, (015) 269 0391, bestel@nen.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Roelof Haak, (015) 269 0194, help.installaties@nen.nl.