Beurzen, congressen, seminars, events

Inspectie-meetmarkt

Op 2 juni 2022 zal in het Van der Valk Hotel Cuijk voor de eerste keer de Inspectie-meetmarkt worden georganiseerd. Deze informele bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met inspectie van met name elektrische installaties.

De dag wordt verzorgd door een aantal bedrijven dat zich bezig houdt met meetapparatuur, hulpmiddelen en software die bedoeld zijn voor het uitvoeren van inspecties en het rapporteren van wat de inspecteur tijdens die inspecties aan het licht komt. Gedurende de dag is een aantal lezingen gepland met als uitgangspunt SCIOS scope 12. Om gebouweigenaren zekerheid te kunnen geven over de mate van veiligheid van de installatie, heeft SCIOS scope 12 ontwikkeld. In deze scope staat ook omschreven hoe een PV-installatie gecontroleerd moet worden om aan te tonen dat hij voldoet aan de voorschriften. Specialisten van Van Empel Opleidingen en Training leggen uit welke metingen hierbij moeten worden uitgevoerd, wat je wel en juist niet moet doen en wat de addertjes onder het gras zijn.
Een van de lezingen van de dag is van GMC-Instruments. Daarin wordt gedemonstreerd hoe een slimme combinatie van hard- en software het werk in toekomst eenvoudiger kan maken. Daarbij staan Secutest, Profitest en Izytron.iq in het middelpunt. Jay Smeeks van Inspectieportal geeft een lezing met onderwerp Inspecties standaardiseren volgens IB22. De IB22 beschrijft hoe gebreken, defecten en afwijkingen van elektrisch materiaal geclassificeerd worden. Deze methode gaat uit van de kennis, vakmanschap en inzicht van de inspecterende persoon en heeft als doel dat in vergelijkbare situaties vergelijkbare classificaties ontstaan. Op de kennismarkt kunnen bezoekers zelf aan de slag gaan met diverse meetapparaten, of ervaringen uitwisselen met specialisten en collega’s.

Meer nieuws van Inspectieportal BV
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events

Thema's