Industrie zet 19 procent meer om

De ondernemers in de industrie realiseerden in juni 19 procent meer omzet dan in juni 2009. In mei was de waarde van hun omzet 16 procent hoger. Bij de sterke toename moet bedacht worden dat de industriële omzet in de eerste negen maanden van 2009 zo'n 20 à 30 procent lager was dan een jaar eerder. De omzet lag de afgelopen maanden nog altijd ruim onder het niveau van dezelfde maand in 2008.

– afbeelding: Omzet industrie –

Juni 2010 had een ander werk- en feestdagpatroon dan juni 2009. Het positieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 2 procent. De door de industrie verkochte producten waren in juni ruim 9 procent duurder dan een jaar eerder. 

Binnen de industrie was het beeld wisselend. De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie nam met 36 procent het meest toe. Ook in de elektrotechnische- en machine-industrie, de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de transportmiddelenindustrie was de omzet fors hoger dan een jaar eerder. Hiertegenover stond een bescheiden omzettoename in de voedings- en genotmiddelenindustrie en de overige industrie.

Op de exportmarkt werd in juni 23 procent meer omzet behaald. De omzet op de binnenlandse markt was 14 procent hoger dan in juni 2009. Al vijf maanden is de toename van de in het buitenland gerealiseerde omzet duidelijk groter dan die van de binnenlandse omzet.