Beurzen, congressen, seminars, events

Industrial Processing toegevoegd aan de World of Technology & Science

Door de Covid-19 omstandigheden is de beurs WoTS verschoven naar eind september 2022. Om weer met volle kracht waarde te bieden aan bezoekers is de integratie van vakgebieden verder versterkt. Jaarbeurs en FHI hebben een akkoord bereikt om de titel Industrial Processing volledig te integreren als vijfde wereld in de World of Technology & Science.

Het akkoord tussen Jaarbeurs en FHI is onderdeel van de afspraken, om in de komende vier jaar de beurzen Electronics & Applications (E&A) en de World of Technology & Science in Utrecht te organiseren.

WoTS
World of Technology & Science in 2022 is een samenwerking tussen FEDA, Machevo & Bulk en FHI. Deze vakbeurs kent vijf werelden: World of Laboratory, World of Motion & Drives, World of Electronics, World of Industrial Processing en World of Automation. De beursvloer verdeelt zich over deze specifieke werelden, maar de bezoekers ervaren het geheel als één vakbeurs.

Iedere wereld profileert zich op een unieke wijze richting de eigen doelgroepen, met daarbij de nadruk op sterke content en goede kennisoverdracht. Het aanbod op de beursvloer en de inhoud van de projecten of seminars sluiten nauw aan op de doelgroepen. De geïntegreerde aanpak van WoTS komt de bezoekers ten goede. Immers, het oude adagium blijft heersend: de bezoeker staat centraal.

E&A 2021
Het E&A-concept met standaard stands is geschikt, om de producten, diensten en waarden van bedrijven in de industriële elektronica op een efficiënte en flexibele manier tastbaarder te maken voor de beursbezoeker. Als de omstandigheden rond Covid-19 het toelaten, biedt deze vakbeurs de kans en het moment voor bezoekers en exposanten om samenwerkingen aan te gaan die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Meer nieuws van FHI, federatie van technologiebranches
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events