Hoogfrequent technologie bij de marine: zorg dat je er bij komt

Het HF Technology event 2010 vindt op 22 april plaats bij het Marinebedrijf in Den Helder.
De FHI-bedrijven die samen met het bureau deze activiteit organiseren, hebben de gewoonte om bijzondere locaties op te zoeken. In 2004 werd de eerste editie georganiseerd bij ASTRON in Drenthe. Prachtige technologie in een grootse omgeving. De bereikbaarheid werd niet als ideaal beschouwd, maar toen de tweehonderd bezoekers er waren, wilden ze niet meer weg. In 2010 willen de deelnemers dit gevoel ook oproepen, door te exposeren bij het Marinebedrijf in Den Helder.

In samenwerking met de Divisie Vloot, meer specifiek de Divisie Speciale Producten, en Sewaco wordt door FHI op 22 april 2010 het HF Technology seminar georganiseerd in het technologisch hart
van defensie. De rode draad, het thema van de dag, is verwoord in de vraag ‘HF Technology … hoe ver kun je gaan?’ De vraag is een verwijzing naar de steeds grotere hoeveelheid applicaties met draadloze technologie, de steeds hogere frequenties, de toename van de complexiteit en multidisciplinaire functionaliteit. Het is ook een knipoog naar de locatie. Als je je afvraagt ‘hoe ver kun je gaan?’, dan is Den Helder geen slecht antwoord.

Vanuit de exposanten wordt hard gewerkt aan invulling van het programma. Presentatie-onderwerpen als mobiele netwerken, groeplooptijden, satellietcommunicatie, integratie van signalen en radarapplicaties geven aan dat dit een specialistische wereld is. Zowel ontwikkelaars, producenten, leveranciers van componenten en test & measurementbedrijven zijn de branche-leden die hierin actief zijn. In samenwerking met de mediapartners MyBusinessMedia en E-Totaal is de promotie al vroeg in het jaar 2010 in gang gezet, omdat de bezoekers tijdig geïnformeerd dienen te worden.

Om de veiligheidsprocedures bij de Marine goed te doen functioneren is het belangrijk om ruim vooraf te weten wie er verwacht worden. Je komt niet zomaar binnen… Er zijn wat beperkingen met de gekozen locatie, maar die bieden juist weer mogelijkheden en wekken wellicht nieuwsgierigheid op. Het is voor bezoekers zelfs een ‘once-in-a-lifetime’ opportunity, om het elektronische hart van het Marinebedrijf te bezoeken, inclusief rondleidingen. De basis is gelegd voor een succesvolle dag voor een sterke community.

www.fhi.nl/hf