Hightech industrie neemt TNO-technologie voor trillingsisolatie over

MECAL uit Eindhoven neemt het octrooi op een nieuwe technologie voor trillingsisolatie over van TNO. Hiermee is de Hightech industrie een innovatie rijker, maar belangrijker, het stelt MECAL in staat om instrumenten en apparatuur te ontwikkelen die extreem trillingvrij zijn.

 

afbeelding: Bernhard Bakker (links) en Arnold Stokking

Past in het beleid van TNO om concurrentiepositie mkb te stimuleren
De technologie voor trillingsisolatie is ontwikkeld in een samenwerking tussen TNO en MECAL, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Met het overdragen van het patent aan MECAL helpt TNO een Nederlands MKB-bedrijf in zijn wereldwijde expansie. De overdracht past binnen het beleid van TNO om de concurrentiepositie voor de Nederlandse industrie te waarborgen door patent te nemen op nieuwe technologieën. Alleen bij daadwerkelijke toepassing hoeft een MKB-bedrijf de kosten die TNO maakt te vergoeden. Dat kan door een licentie te nemen of het patent over te nemen. MECAL heeft voor de laatste optie gekozen.
‘Een belangrijk moment waarbij een nieuwe stap is gezet in het versterken van de concurrentiekracht binnen de Hightech industrie. En tevens een mooi voorbeeld van een duurzame samenwerking’, aldus Arnold Stokking managing director industriële innovatie bij TNO.
‘Voor MECAL is dit een nieuwe stap in onze strategie voor het wereldwijd vermarkten van oplossingen voor trillingsreductie. We gebruiken de technologie als design in voor OEM-ers van gevoelige apparaten, semiconductor machines en microscopen, en als stand alone platform voor zeer gevoelige experimenten en meetapparatuur’, aldus Bernhard Bakker, Business Unit Manager van MECAL.

Zeer nauwkeurig
MECAL zet deze technologie wereldwijd in op systemen die op zeer nauwkeurige schaal stil moeten staan om de kleinst mogelijke structuren te kunnen maken en bemeten. Er komen steeds meer van dergelijke systemen, die zo gevoelig zijn voor vloer- en machinetrillingen dat de normale systemen voor passieve en actieve demping niet meer werken. Om MECAL in deze ontwikkeling alle ruimte te geven, draagt TNO het patent over. De overeenkomst is ondertekend op de TNO locatie in Eindhoven door Arnold Stokking, managing director industriële innovatie van TNO, en Bernhard Bakker, Business Unit Manager van MECAL.