HBM onderzoekt toekomst van de meettechniek

Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM), producent van geavanceerde meetopnemers, elektronica voor signaalverwerking, data-acquisitie systemen en meetsoftware, is een grootschalig onderzoek gestart naar de toekomst van de meettechniek.

Gebruikers uit de hele wereld worden opgeroepen deel te nemen aan deze online survey via www.daqsurvey.com. Het is de bedoeling dat deze survey uitgroeit tot een wereldwijde trendbarometer voor meettechnologie.
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan moderne data-acquisitie systemen en meetsoftware, en de technologie ontwikkelt zich dan ook in een hoog tempo. HBM vindt het belangrijk dat er een continue wisselwerking is tussen fabrikant en gebruiker. In het ontwikkelen van nieuwe producten of het verbeteren van bestaande systemen wil HBM dan ook graag uitgaan van de wensen van de gebruiker. Deze internationale survey biedt gebruikers de kans om aan te geven wat hun eisen en verwachtingen zijn op het gebied van testen en meten. Op deze manier kunnen ze een directe bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de meettechnologie.
Het onderzoek van HBM bestaat uit 15 technische vragen, onder andere over de te meten fysieke parameters, de gebruikte interfacetypes en de schaalbaarheid van het data-acquisitiesysteem. Deelnemers aan het onderzoek kunnen ook aangeven dat ze informatie over de uitkomsten van het onderzoek willen ontvangen. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2010.