Economie / Financieel

Groeitempo Nederlandse industrie verder omlaag

De Nederlandse industrie groeit nog steeds snel, hoewel in een lager groeitempo dan gedurende de laatste zes maanden. De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 65,8 in augustus naar 62,0 in september, wat erop duidt dat de industrie langzamer groeit.

Dit komt echter niet als een verrassing. De Nederlandse industrie heeft afgelopen voorjaar recordgroei laten zien, waardoor de industriële productie inmiddels al beduidend hoger ligt dan voor de coronapandemie. Bovendien worstelt de sector met recordlange levertijden, tekorten aan materialen en personeel en een bezettingsgraad die nauwelijks nog hoger kan.

Het is eerder verrassend dat Nederlandse ondernemingen ondanks alle ontregeling van toeleveringsketens in zo’n hoog tempo blijven groeien. Toeleveringsketens worden nog steeds ernstig ontregeld door lockdowns in Azië en vertraging van containerschepen. Fabrikanten van auto’s en trucks worden zwaar getroffen door tekorten aan microchips, wat de industriële productie in Duitsland afremt. In Nederland is de auto-industrie echter relatief klein. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom de Nederlandse industrie duidelijk sneller lijkt te groeien dan die in veel andere landen. Een andere verklaring is dat Nederlandse bedrijven als ASML en hun toeleveranciers profiteren van de gestage groei van de halfgeleidersector.

Desalniettemin worden Nederlandse ondernemingen gehinderd door tekorten aan materialen en hoge inkoopkosten. De ondernemingen die wel aan fabrikanten van auto’s of vrachtwagens leveren, bouwen voorraden gereed product op, aangezien minder voertuigen worden geproduceerd. Tegelijkertijd wordt voorraad kostbaarder door de hogere inkoopkosten voor onderdelen, materialen, energie en transport. De inkoopkosten stijgen nog steeds zeer snel, zoals blijkt uit de NEVI Inkoopprijzen-index, die in september slechts iets lager scoorde dan de recordstand van juli. Dit alles leidt tot een toename van de kortlopende activa. Daarnaast hebben de hoge gasprijzen sommige ondernemingen genoodzaakt de productie af te schalen, vooral in de chemische industrie. Al met al komt de verdere groeivertraging dus niet als een verrassing.

Bron: ABNAMRO


Meer nieuws over Economie / Financieel