Grip op wetten en regels

Elke Prinsjesdag worden er uiteenlopende veranderingen aangekondigd en dit jaar vormt daarop geen uitzonderling. Omdat nieuwe of gewijzigde wetten en regels invloed hebben op het bedrijfsleven, is het zaak dat ondernemers goed zijn geïnformeerd.

Daarom organiseert de Kamer van Koophandel landelijk een zogenaamde wet- en regeldag. De Limburgse Kamer maakt er een avond van onder het motto ‘grip op wetten en regels’. Deze avond vindt op dinsdag 1 december tussen 18.30 (ontvangst) en 22 uur plaats in het Van
der Valk Hotel in Urmond en is gratis toegankelijk na aanmelding via de website. Financieel journalist Willem Middelkoop neemt de plenaire sessie voor zijn rekening. De onderwerpen worden behandeld door deskundigen van NOvAA, PriceWaterhouseCoopers, UWV WERKbedrijf en de Belastingdienst. Aan bod komen onder andere fiscale wijzigingen en tips voor de IB- en DGA-ondernemer, grensoverschrijdend EU btw-verkeer 2010, actualiteiten met betrekking tot arbeids- en ontslagrecht. Met deze adviezen gaat elke ondernemer goed voorbereid het nieuwe jaar in. Zo kan er tijd en geld worden bespaard, zelfs door ondernemers voor wie er niets verandert.

Kamer van Koophandel Limburg
(088) 987 6358
www.kvk.nl/wenrlimburg

direct contact:
pr@limburg.kvk.nl