FME eist duidelijkheid over deeltijd-ww

Minister Donner is door de Tweede Kamer teruggefloten van zijn voornemen de deeltijd-ww budgettair te beperken. Ook op dit moment is echter niet duidelijk geworden hoe een volgende versie van de regeling eruit gaat zien. De Haagse politiek laat ondernemers dan ook in grote onzekerheid achter en dat is voor FME in het huidige economische klimaat onacceptabel.

FME is blij met de eis van de Kamer dat de minister niet mag tornen aan de regeling voor bedrijven die reeds gebruik maken van deeltijd-ww. De ondernemersvereniging voor de technologische industrie vindt dat de regeling in ongewijzigde vorm moet worden voortgezet. De regeling is een succes, helpt bedrijven door een lastige periode heen en voorkomt massaontslagen. Versobering van de regeling doet Nederland nog meer uit de pas lopen met onze buurlanden. FME-voorzitter Jan Kamminga: “Wij eisen op korte termijn duidelijkheid want de huidige impasse in Den Haag ontneemt bedrijven de mogelijkheid om strategische beslissingen te nemen.”

De Kamer vraagt de minister nu om meer budget beschikbaar te stellen voor de deeltijd-ww. Volgens de kamerleden moet minister Donner met sociale partners in overleg over de vormgeving van een volgende versie van de regeling.
De minister vreest echter dat honderdduizend mensen de deeltijd-ww instromen en stuurt hen liever de straat op. Het argument van de minister dat met 500 miljoen zijn budget uitgeput is bevreemd FME ten zeerste. Werkgevers en werknemers hebben de afgelopen jaren negen miljard euro aan ww-premie opgebracht dus het geld is niet op. Kamminga: “Nu blijkt dat dit budget slechts tot enkele honderden miljoenen kan worden uitgekeerd. Ik vind dit volstrekt onacceptabel, temeer omdat zowel werkgevers als werknemers doodongelukkig worden van de huidige situatie. Werkgevers kunnen hun vakbekwame personeel niet vasthouden en werknemers gaan bij tienduizenden een uitzichtloze situatie tegemoet.”

Lees verder hierover in het weeklog van Jan Kamminga op www.fme.nl: Dieptepunt!