Branche- en ondernemersorganisaties

Overheid en politiek

FME-aanbevelingen voor een nieuw kabinet

Nu de verkiezingen achter ons liggen kan er eindelijk onderhandeld worden over een nieuw kabinet. De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot, evenals de urgentie om aan de slag te gaan. Het huidige wereldbeeld wordt gekenmerkt door grote geopolitieke spanning. De vele uitdagingen waar we mee te maken hebben, zorgen voor onrust. Denk aan de tekorten op de arbeidsmarkt, de structurele veranderingen in onze economie en de druk op de strategische positie van Europa en Nederland. Er rust daarom een belangrijke verantwoordelijkheid op overheid én samenleving.

Daadkrachtig industriebeleid
De afgelopen jaren is de technologische industrie wereldwijd in het centrum van het geopolitieke spanningsveld komen te staan. Steeds meer landen realiseren zich dat een innovatieve industrie essentieel is voor de economie van morgen én voor hun strategische autonomie. Ook in deze onzekere tijden kan onze sector een solide basis leggen voor toekomstige generaties. Om de potentie van onze technologische industrie volledig te kunnen benutten, is daadkrachtig industriebeleid nodig.

Aanbevelingen
Samen met lidbedrijven en aangesloten branches heeft FME aanbevelingen voor een nieuw Kabinet en de Tweede Kamer verwoord, om tot een daadkrachtig industriebeleid te komen. Hierbij wordt onder andere ingegaan op:

  • Het tekort aan technisch geschoolde vakmensen; dat vormt een cruciale barrière voor het realiseren van vele transities, zowel binnen als buiten de industrie.
  • Het belang van voortdurende investeringen in innovatie; deze zijn essentieel om onze concurrentiepositie te behouden en maatschappelijke doelen te realiseren.
  • Maatregelen die nodig zijn om de energietransitie binnen de industrie mogelijk te maken; onder andere investeringen in de verzwaring van het stroomnet zijn onontbeerlijk.

Marktsegmenten
Ook de diverse marktsegmenten waarbinnen leden en branches van FME actief zijn, van medische technologie tot defensie en van de gebouwde omgeving tot landbouw, komen uitgebreid aan bod. Het zijn de bedrijven in de technologische industrie die voor dergelijke sectoren innovaties ontwikkelen, die helpen om de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd op te lossen.

Meer nieuws van FME
Meer nieuws over Branche- en ondernemersorganisaties
Meer nieuws over Overheid en politiek