Flexibiliteit is de kracht van de elektronicaketen

Bezoekers aan Electronics & Automation, die op 27 mei 2009 de Wireless Sensor Temperatuurmeter verzamelden, kunnen erover meepraten. Als met circa vijftig bedrijven een gadget wordt ontwikkeld, geproduceerd en getest, dan stuit je op organisatorische uitdagingen. Met flexibiliteit en hard werken werd dat opgelost. Ook voor de RF Sound Gadget van HET Instrument 2010 stuiten de deelnemers op uitdagingen. In de zomer van 2010 hebben Avnet Abacus, Nijkerk Electronics, Rutronik Europe en Texas Instruments hun kracht en flexibiliteit ingezet, om de productie tijdig te kunnen starten.

Assemblage
In de komende weken kunnen we meer vertellen over de elektronicaproductie door Global Electronics, omdat de productie en eindassemblage nog moeten plaatsvinden. Dit live verslag over de RF Sound Gadget wordt in de nieuwsbrieven van HET instrument gedaan. Alle schakels tonen de gezamenlijke kracht van de elektronicaketen.

Bedrijven en personen, die samenwerken met ontwikkelaars, productiebedrijven en componentenleveranciers, realiseren het belang van deze kracht. Bij producten, innovaties en technologieën is intensieve samenwerking gewenst en heeft de markt nu bijvoorbeeld te maken met een tekort aan sommige componenten. Dergelijke problemen worden door samenwerking aangepakt.

Bij de RF Sound Gadget zijn natuurlijk nog meer stappen te zetten. Zo wordt er intensief getest in de fases voor het eindproduct, waarbij dit werk afgestemd wordt met de elektronicaproductie en het programmeren van de firmware. Dat wordt door D&D Mechatronics gedaan in samenwerking met SallandElectronics en Global Electronics. Het is niet voor niets, dat bij een gadgetproject ruim vijfentwintig bedrijven betrokken zijn.

Voor de ruim negenhonderd personen die zich al aangemeld hebben voor de RF Sound Gadget, zal het geruststellend zijn dat de keten er bovenop zit. Wie zich nog niet heeft aangemeld, kan dat via de bezoekersregistratie op www.hetinstrument.nl doen.

D&E Event
Op de site van HET Instrument kan nagelezen worden, hoe de RF Sound Gadget werkt. Voor degenen die de volledige verhalen achter de schermen wil meemaken, biedt het D&E Event een prachtige gelegenheid. Drie sprekers zullen het proces van keuzes bij ontwikkeling en productie uit de doeken doen. Texas Instruments heeft de hoofdcomponenten mogelijk gemaakt, waar voornamelijk in combinatie met de ontwikkeling op wordt ingegaan.

De kennis van de coöperatieve vereniging DevLab komt terug in de ontwikkeling van de RF Sound Gadget door SallandElectronics. De keuzes bij de ontwikkeling en de coördinatie van het vervolg komen aan de orde. De aansluiting naar de elektronicaproductie en eindassemblage wordt door Global Electronics opgepakt. Deze drie bedrijven vormen de stem van de vijfentwintig samenwerkende bedrijven. Wie het fijne van die samenwerking wil weten, kan zich aanmelden op www.fhi.nl/de.

Extra vouchers op D&E Event
Aangezien de aanmeldingen voor de RF Sound Gadget erg snel verlopen, kan de inschrijving via www.hetinstrument.nl binnen afzienbare tijd gestopt worden. De uitweg voor late aanmelders is dan op het D&E Event te vinden. Er worden ter plekke tweehonderd vouchers afgegeven, waarmee u een RF Sound Gadget op HET Instrument kunt ophalen.