Europees distributienetwerk

De Embedded Business Unit van AMD is bezig om een speciaal distributienetwerk in Centraal Europa op te zetten voor de embedded producten.

Recent is Intercomp aangesteld als distributeur voor de embedded producten van AMD in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Binnenkort zullen distributeurs voor Noord Europa, Frankrijk, Italië en Oost Europa volgen. Naast het opzetten van dit nieuwe distributienetwerk zal AMD samen met zijn distributiepartners tevens de public relations activiteiten uitbreiden om het embedded programma van AMD de noodzakelijke bekendheid te geven om zodoende het nieuwe distributiekanaal te ondersteunen. Het nieuwe verkoopkanaal zal geen wijzigingen in de al bestaande distributielogistiek tot gevolg hebben. Afnemers die tot nu toe al worden ondersteund door AMD of distributeurs zullen dezelfde logistieke ondersteuning blijven ontvangen.

www.amd.com/embedded