Algemeen

Enquête Platform Circulariteit in Elektrische Toepassingen

NEN is voornemens een Platform Circulariteit in Elektrische Toepassingen op te richten, waarin de huidige knelpunten tussen sectorafspraken en normeringen concreet gemaakt en opgelost kunnen worden.

Vanuit dit platform kan doorgepakt worden naar het opzetten van specifieke normen om sectorbrede doelen voor in 2050 te behalen. NEN is immers gespecialiseerd in zulke normen en afspraken.

Projectmedewerker Ben Fraters: “Vanuit NEN zien we dat er hard gewerkt wordt aan de circulaire economie. Er zijn meerdere belangrijke projecten op dit vlak die allemaal het doel hebben om de economie te verduurzamen. Daarnaast krijgen we signalen dat er nog uitdagingen zijn. Plannen voor een circulaire economie staan op gespannen voet met bestaande normen of regelgeving. Zo wordt er bij sommige regelgeving uitgegaan van eisen aan gloednieuwe producten en materialen, waardoor deze minder of niet toepasbaar zijn op refurbished producten of hergebruikte materialen.”

“Bij veel pilotprojecten ligt de focus op de industriële kant, grote bouwprojecten en materieel. De nadruk ligt minder vaak op elektrische apparatuur. Er is breed werk gedaan en er worden transitieplannen voor de elektrische apparatuur-industrie gemaakt. Vanuit NEN kunnen we hieraan bijdragen door met gepaste normering de regelgeving te ondersteunen.”

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u terecht bij ben.fraters@nen.nl.

Meer nieuws van NEN Nederlands Normalisatie-instituut
Meer nieuws over Algemeen